• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Kostol a kláštor kartuziánov Červený Kláštor / Múzeum

Murovaná stavba kláštora a kostola sv. Antona pochádza z pol 14. stor. Od r. 1704 patril kláštor kamaldulskému rádu, r. 1782 ho zrušili. Celý areál je obohnaný opevnením a priekopu. V 18. stor. bol kláštor významným slovenským kultúrnym centrom. V súčasnosti je v objektoch expozícia Východoslovenského múzea.

Na brehu Dunajca r. 1319 kartuziánski mnísi založili kláštor. Murovaná stavba kláštora a kostola sv. Antona pochádza z pol 14. stor. Od r. 1704 patril kláštor kamaldulskému rádu, r. 1782 ho zrušili. R. 1431-1432 kláštor spustošili husiti. V 18. stor. ho reštaurovali v barokovom slohu a postavili 10 mníšskych domčekov. Celý areál je obohnaný opevnením a priekopu. V 18. stor. bol kláštor významným slovenským kultúrnym centrom. V súčasnosti je v objektoch expozícia Východoslovenského múzea.

Múzeum Červený Kláštor
Múzeum Červený Kláštor je vysunutá expozícia Východoslovenského múzea v Košiciach. Táto národná kultúrna pamiatka, oficiálne Lechnický kláštor, ktorého založenie potvrdila roku 1319 Spišská kapitula, leží v malebnom vyústení údolia Lipníka do prielomu Dunajca v Pieninskom národnom parku. Kláštor slúžil reholi kartuziánskych a neskôr kamaldulských mníchov. Muzeálna expozícia tu bola sprístupnená roku 1966 po celkovej rekonštrukcii objektu. Približuje históriu a kláštorný život spomínaných rádov a vzácne umeleckohistorické pamiatky z Červeného Kláštora, ale aj oblasti severného Spiša.

V priestore konventu je stála výstava o histórii kláštora a jeho stavebnom vývoji. V jednom z rekonštruovaných mníšskych domčekov je zaujímavá farmaceutická expozícia interiéru stredovekej lekárne ako pamiatka na kamaldulského frátra Cypriána, všeobecne vzdelaného stredovekého liečiteľa a botanika, pre jeho pokusy o lietanie nazývaného lietajúci mních.

Otváracie hodiny
V. - IX. pondelok - nedeľa 9.00 - 17.00
X. - IV. utorok - sobota 10.00 - 16.00


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 01.08.2002