• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Bardejovské kúpele

Na severovýchodnom Slovensku, v najsevernejšej časti Šariša, na južnom úbočí predhoria Východných Beskýd ležia na konci krátkeho údolia v nadmorskej výške 325 m kúpele, ktorých sláva sa kedysi šírila v kruhoch niekdajšej uhorskej a poľskej šľachty. Poloha blízko historického stredovekého mesta Bardejov dala kúpeľom ich pomenovanie - Bardejovské Kúpele.


Obsah


Stručné predstavenie
Prírodné liečivé zdroje
Indikované choroby
Metódy liečby


Stručné predstavenie


Na severovýchodnom Slovensku, v najsevernejšej časti Šariša, na južnom úbočí predhoria Východných Beskýd ležia na konci krátkeho údolia v nadmorskej výške 325 m kúpele, ktorých sláva sa kedysi šírila v kruhoch niekdajšej uhorskej a poľskej šľachty. Poloha blízko historického stredovekého mesta Bardejov dala kúpeľom ich pomenovanie  - Bardejovské Kúpele. Z troch strán ich obklopujú vrchy porastené prevažne hustými ihličnatými lesmi. Poloha v pokojnom prostredí uprostred ihličnatých lesov, vzdialenosť od hluku miest, tovární a spechu moderného života dáva týmto kúpeľom osobitný ráz. Popri starej tradícii šíri sa dnes dobrý zvuk mena Bardejovských Kúpeľov preto, že sú moderne vedeným, dobre organizovaným kúpeľným liečebným ústavom, v ktorom sa poskytuje komplexná kúpeľná liečba na vysokej medicínskej úrovni pacientom s chorobami tráviacich ústrojov, nešpecifických chorôb dýchacích ciest a stavmi po celkovej fyzickej a duševnej vyčerpanosti.


Prírodné liečivé zdroje


Bardejovské kúpele a ich vznik podmienili vývery prírodných liečivých minerálnych vôd typu alkalicko-slaných, železnatých kyseliek. Z výsledkov chemických rozborov i z dlhoročných praktických skúseností vyplýva, že bardejovská minerálna voda môže svojou balneologickou hodnotou úspešne súťažiť aj s najznámejšími minerálnymi vodami tohoto druhu.

Kúpele Bardejov spĺňajú predpoklady tak na balneologické, ako aj na klimatické kúpeľné miesto. V centrálnej parkovej časti kúpeľov vyviera šesť prameňov minerálnych vôd. Voda prameňov “Hlavný”, “Lekársky” a “Herkules” je hydrouhličitanovo-chloridová, sodná, železnatá, uhličitá, hypotonická, studená. Voda prameňa “Alžbeta” je hydrouhličitanovo-chloridová, sódno-vápenatá, železnatá, uhličitá, hypotonická, studená. Balneologickou hodnotou sa môžu zaradiť medzi najvýznamnejšie minerálne vody tohoto druhu. Rozdielnosť v chemickom zložení umožňuje ich viacstranné liečebné využitie s rozličným pôsobením. Vysokomineralizované pramene s obsahom kysličníka uhličitého sa používajú na pitné kúry, liečebné kúpele a inhalačnú liečbu.

Pozri aj: Ostatné kúpele.

Údolná poloha Bardejovských Kúpeľov uprostred 5000 hektárov ihličnatých lesov spôsobuje, že vzduch je tu čistý, presiaknutý vôňou živíc. Pomerne nízka nadmorská výška a chránenosť údolia pred vetrami horským masívom zaisťujú kúpeľom priaznivý ročný priemer teploty 8,2°C,. Podnebie je tu podhorské, mierne dráždivé. Tak sa môže k prírodným faktorom týchto kúpeľov počítať i terapeuticky účinná klíma.


Indikované choroby


Liečivé vlastnosti minerálnych vôd a terapeuticky účinná klíma umožňujú liečiť v Bardejovských Kúpeľoch pacientov s dvoma skupinami ochorení. Indikované sú choroby tráviacich ústrojov a nešpecifické choroby dýchacích ciest.

Zo skupiny chorôb tráviacich ústrojov sa tu liečia pacienti s chronickými žalúdočnými poruchami trávenia  (chronickými dyspepsiami), s vredovou chorobou žalúdka a dvanástnika, so stavmi po operáciách žalúdka (poresekcii, sutúre a gastrotómii), s motoricko-evakuačnými črevnými poruchami, s chronickými zápalovými chorobami tenkého a hrubého čreva a s obstipáciami. Liečia sa tu aj pacienti s poruchami motorickej funkcie (dyskinézy) žlčníka a žlčových ciest, ako aj so stavmi po operáciách žlčníka, žlčových ciest a stavmi po infekčnom zápale pečene.

Tip: Liečebné pobyty.

Z chorôb z poruchy  výmeny látkovej a žliaz s vnútornou sekréciou je indikovaná cukrovka (diabetes) ľahkého a stredného stupňa s gastrointestiálnymi komplikáciami, žlčníkovými chorobami, prípadne kolitídou alebo tučnotou. Z nešpecifických chorôb dýchacích ciest sú indikované opakované a chronické zápaly sliznice priedušiek (bronchitídy), chronoická bronchitída spojená s dušnosťou, rozšírenie priedušiek (pronchitídy), chronická bronchitída spojená s dušnosťou, rozšírenie priedušiek (bronchiektázie) stavy po opakovaných zápaloch pľúc, stavy po operáciách na horných dýchacích cestách, stavy po pľúcnych operáciách a niektoré ďalšie.

Vybavenosť a prostredie Bardejovských Kúpeľov sú mimoriadne vhodné aj na liečbu pacientov so stavmi po celkovej fyzickej a duševnej vyčerpanosti.


Metódy liečby


Metódy komplexnej kúpeľnej liečby sú v Bardejovských Kúpeľoch podrobne rozpracované a preverené. Kúpeľná liečba sa tu opiera predovšetkým o balneologické využitie alkalicko-slaných, železnatých kyseliek, ktoré sa pre svoju liečebnú hodnotu zaraďujú medzi najznámejšie minerálne vody tohoto druhu. K základným liečebným metódam patria pitné kúry, ktoré dávkuje lekár, a inhalačná liečba s použitím minerálnych vôd. Podľa druhu diagnostikovaného ochorenia, štádia pokročilosti a celkového zdravotného stavu pacienta predpisuje ošetrujúci lekár v účelných kombináciách ďalšie spôsoby  liečby, ako minerálne vaňové kúpele, uhličité kúpele, vodoliečebné procedúry, masáže parafínové zábaly, aerosólovú liečbu, elektroterapiu a medikamentóznu liečbu. Mimoriadny dôraz sa kladie na liečebnú výživu na princípoch diétneho systému pod dozorom lekára a školenej diétnej sestry. Pozornosť sa venuje i rehabilitačnému telocviku v telocvičniach, na ihriskách a v lesoparku. Dbá sa in na celkový ochranný liečebný režim. Liečbu doplňuje vhodne volený kultúrny a spoločenský život.

V Bardejovských Kúpeľoch je veľmi dobre vybavený vyšetrovací ústav. Odborní lekári tu majú k dispozícii moderné diagnostické a liečebné prístroje. Tu je umiestnené i röntgenologické oddelenie a špecializované laboratóriá umožňujúce kompletné vyšetrenie na úrovni klinického pracoviska. Kúpeľné procedúry podávajú pacientom školení zdravotnícki pracovníci pod dozorom odborných kúpeľných lekárov. Pitné kúry sa robia priamo pri prameňoch a v pavilónoch alebo na kolonáde. Komplexná kúpeľná liečba v Bardejovských kúpeľoch je vysokej medicínskej úrovni.
Tieto texty boli prevzaté z publikácie Slovenské kúpele, zostavovateľov j. Šípoša a I.J. Kovačeviča


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 21.08.2009