Bardejov - Kúpele

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Obsah
Stručné predstavenie
Prírodné liečivé zdroje
Indikované choroby
Metódy liečby

Stručné predstavenie
Na severovýchodnom Slovensku, v najsevernejšej časti Šariša, na južnom úbočí predhoria Východných Beskýd ležia na konci krátkeho údolia v nadmorskej výške 325 m kúpele, ktorých sláva sa kedysi šírila v kruhoch niekdajšej uhorskej a poľskej šľachty. Poloha blízko historického stredovekého mesta Bardejov dala kúpeľom ich pomenovanie  - Bardejovské Kúpele. Z troch strán ich obklopujú vrchy porastené prevažne hustými ihličnatými lesmi. Poloha v pokojnom prostredí uprostred ihličnatých lesov, vzdialenosť od hluku miest, tovární a spechu moderného života dáva týmto kúpeľom osobitný ráz. Popri starej tradícii šíri sa dnes dobrý zvuk mena Bardejovských Kúpeľov preto, že sú moderne vedeným, dobre organizovaným kúpeľným liečebným ústavom, v ktorom sa poskytuje komplexná kúpeľná liečba na vysokej medicínskej úrovni pacientom s chorobami tráviacich ústrojov, nešpecifických chorôb dýchacích ciest a stavmi po celkovej fyzickej a duševnej vyčerpanosti.

Prírodné liečivé zdroje
Vznik Bardejovských Kúpeľov podmienili vývery prírodných liečivých minerálnych vôd typu alkalicko-slaných, železnatých kyseliek. Z výsledkov chemických rozborov i z dlhoročných praktických skúseností vyplýva, že bardejovská minerálna voda môže svojou balneologickou hodnotou úspešne súťažiť aj s najznámejšími minerálnymi vodami tohoto druhu.

Bardejovské Kúpele spĺňajú predpoklady tak na balneologické, ako aj na klimatické kúpeľné miesto. V centrálnej parkovej časti kúpeľov vyviera šesť prameňov minerálnych vôd. Voda prameňov “Hlavný”, “Lekársky” a “Herkules” je hydrouhličitanovo-chloridová, sodná, železnatá, uhličitá, hypotonická, studená. Voda prameňa “Alžbeta” je hydrouhličitanovo-chloridová, sódno-vápenatá, železnatá, uhličitá, hypotonická, studená. Balneologickou hodnotou sa môžu zaradiť medzi najvýznamnejšie minerálne vody tohoto druhu. Rozdielnosť v chemickom zložení umožňuje ich viacstranné liečebné využitie s rozličným pôsobením. Vysokomineralizované pramene s obsahom kysličníka uhličitého sa používajú na pitné kúry, liečebné kúpele a inhalačnú liečbu.

Údolná poloha Bardejovských Kúpeľov uprostred 5000 hektárov ihličnatých lesov spôsobuje, že vzduch je tu čistý, presiaknutý vôňou živíc. Pomerne nízka nadmorská výška a chránenosť údolia pred vetrami horským masívom zaisťujú kúpeľom priaznivý ročný priemer teploty 8,2°C,. Podnebie je tu podhorské, mierne dráždivé. Tak sa môže k prírodným faktorom týchto kúpeľov počítať i terapeuticky účinná klíma.

Indikované choroby
Liečivé vlastnosti minerálnych vôd a terapeuticky účinná klíma umožňujú liečiť v Bardejovských Kúpeľoch pacientov s dvoma skupinami ochorení. Indikované sú choroby tráviacich ústrojov a nešpecifické choroby dýchacích ciest.

Zo skupiny chorôb tráviacich ústrojov sa tu liečia pacienti s chronickými žalúdočnými poruchami trávenia  (chronickými dyspepsiami), s vredovou chorobou žalúdka a dvanástnika, so stavmi po operáciách žalúdka (poresekcii, sutúre a gastrotómii), s motoricko-evakuačnými črevnými poruchami, s chronickými zápalovými chorobami tenkého a hrubého čreva a s obstipáciami. Liečia sa tu aj pacienti s poruchami motorickej funkcie (dyskinézy) žlčníka a žlčových ciest, ako aj so stavmi po operáciách žlčníka, žlčových ciest a stavmi po infekčnom zápale pečene.

Z chorôb z poruchy  výmeny látkovej a žliaz s vnútornou sekréciou je indikovaná cukrovka (diabetes) ľahkého a stredného stupňa s gastrointestiálnymi komplikáciami, žlčníkovými chorobami, prípadne kolitídou alebo tučnotou. Z nešpecifických chorôb dýchacích ciest sú indikované opakované a chronické zápaly sliznice priedušiek (bronchitídy), chronoická bronchitída spojená s dušnosťou, rozšírenie priedušiek (pronchitídy), chronická bronchitída spojená s dušnosťou, rozšírenie priedušiek (bronchiektázie) stavy po opakovaných zápaloch pľúc, stavy po operáciách na horných dýchacích cestách, stavy po pľúcnych operáciách a niektoré ďalšie.

Vybavenosť a prostredie Bardejovských Kúpeľov sú mimoriadne vhodné aj na liečbu pacientov so stavmi po celkovej fyzickej a duševnej vyčerpanosti.

Metódy liečby
Metódy komplexnej kúpeľnej liečby sú v Bardejovských Kúpeľoch podrobne rozpracované a preverené. Kúpeľná liečba sa tu opiera predovšetkým o balneologické využitie alkalicko-slaných, železnatých kyseliek, ktoré sa pre svoju liečebnú hodnotu zaraďujú medzi najznámejšie minerálne vody tohoto druhu. K základným liečebným metódam patria pitné kúry, ktoré dávkuje lekár, a inhalačná liečba s použitím minerálnych vôd. Podľa druhu diagnostikovaného ochorenia, štádia pokročilosti a celkového zdravotného stavu pacienta predpisuje ošetrujúci lekár v účelných kombináciách ďalšie spôsoby  liečby, ako minerálne vaňové kúpele, uhličité kúpele, vodoliečebné procedúry, masáže parafínové zábaly, aerosólovú liečbu, elektroterapiu a medikamentóznu liečbu. Mimoriadny dôraz sa kladie na liečebnú výživu na princípoch diétneho systému pod dozorom lekára a školenej diétnej sestry. Pozornosť sa venuje i rehabilitačnému telocviku v telocvičniach, na ihriskách a v lesoparku. Dbá sa in na celkový ochranný liečebný režim. Liečbu doplňuje vhodne volený kultúrny a spoločenský život.

V Bardejovských Kúpeľoch je veľmi dobre vybavený vyšetrovací ústav. Odborní lekári tu majú k dispozícii moderné diagnostické a liečebné prístroje. Tu je umiestnené i röntgenologické oddelenie a špecializované laboratóriá umožňujúce kompletné vyšetrenie na úrovni klinického pracoviska. Kúpeľné procedúry podávajú pacientom školení zdravotnícki pracovníci pod dozorom odborných kúpeľných lekárov. Pitné kúry sa robia priamo pri prameňoch a v pavilónoch alebo na kolonáde. Komplexná kúpeľná liečba je v Bardejovských Kúpeľoch na vysokej medicínskej úrovni.
Tieto texty boli prevzaté z publikácie Slovenské kúpele, zostavovateľov j. Šípoša a I.J. Kovačeviča

V regióne sa oplatí vidieť

Na severovýchodnom Slovensku, v najsevernejšej časti Šariša, na južnom úbočí predhoria Východných Beskýd ležia na konci krátkeho údolia v nadmorskej výške 325 m kúpele, ktorých sláva sa kedysi šírila v kruhoch niekdajšej uhorskej a poľskej šľachty. Poloha blízko historického stredovekého mesta Bardejov dala kúpeľom ich pomenovanie - Bardejovské Kúpele.
Téma: Kúpele
Východiská: Bardejov

Na okolí doporučujeme navštíviť

Obklopené vencom Súľovského pohoria, Strážovskej hornatiny a Malej Fatry ležia na severozápadnom Slovensku neďaleko Žiliny, v údolí rieky Rajčianky, v nadmorskej výške 420 m liečivé kúpele Rajecké Teplice.
Téma: Kúpele
Východiská: Rajecké Teplice
Klimatické kúpele Nový Smokovec patria medzi tie klimatické liečebné miesta, ktoré majú v strednej Európe najstaršiu tradíciu. Nachádzajú sa vo vysokohorskom prostredí slovenských veľhôr Vysokých Tatier. Ako klimatické kúpele horského charakteru má Nový Smokovec ideálnu polohu na zalesnenom južnom svahu pri úpätí Slavkovského štítu v nadmorskej výške 1010 m.
Téma: Kúpele
Klimatické a minerálne kúpele Vyšné Ružbachy sa nachádzajú v severovýchodnej časti Spiša na južnom úpätí Spišskej Magury v nadmorskej výške 617 m, v klimatickej oblasti tatranských horských pásiem. Obklopujú ich ihličnaté lesy, ktoré prerastajú do kúpeľných parkov a dávajú im tak osobitný horský ráz. Vlastné kúpele sa nachádzajú povyše obce toho istého mena.
Téma: Kúpele
Východiská: Stará Ľubovňa
Medzi masívom Vysokých a Nízkych Tatier, pri ceste z Tatranskej Štrby do Popradu, ležia na južných svahoch pod úpätím Vysokých tatier v nadmorskej výške 785 m klimatické kúpele pre školopovinné deti – Lučivná.
Téma: Kúpele
Východiská: Poprad