Bardejov - Pamiatky

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Historické a kultúrne pamätihodnosti
Najvzácnejšou časťou mesta je Radničné námestie s nádhernými gotickými meštianskymi domami a mestské opevnenie so zachovanými baštami.

Rímskokatolícky farský kostol sv. Egídia, národná kultúrna pamiatka. Gotická trojloďová bazilika s hranolovitou vežou. Bol postavený na mieste kláštorného koplexu cisterciánov, spomínaného r. 1247. Nasjtaršie časti stavby pochádzajú zo začiatku 15. stor. Najcennejšou časťou interiéru je súbor 11 neskorogotických krídlových oltárov, z ktorých najkrajší je oltár Narodenia Pána z konca 15. stor.

Bývalá mestská radnica. Ojedinelý stavebný objekt, v ktorom sa spájajú neskorogotické prvky s prvkami zaalpskej včasnej renesancie. Je prvou stavbou renesancie na území Slovenska. Bola postavená v rokoch 1505- 1511. V súčasnosti sú v nej umiestnené exponáty Šarišského múzea.

Mestské opevnenie patrí k najdokonalejším a najzachovalejším opevneniam miest na Slovensku s významom, ktorý ho radí do európskeho fondu kultúrneho dedičstva. Opevňovanie mesta prebiehalo v troch etapách. Koncom 14. stor. malo mesto kamenný múr s troma bránami, spevnený pravouhlými baštami, obohnaný vodnou priekopou. Ďalšie etapy výstavby a prestavby boli v 15. stor. a v prvej polovici 16. stor.

Meštianske domy na námestí a v bočných uliciach. Pôvodne gotické stavby často s renesančnými a neskoršími úpravami, so zaujímavo riešenými fasádami.

Fontána a soch sv. Floriána dotvárajú priestor v strede námestia. Socha bola postavená r. 1774.

Kláštor františkánov a kostol sv. Jána Krstiteľa, pôvodne gotická stavba, prešla viacerými stavebnými úpravami. Evanjelický a.v. kostol z r. 1798-1808 v klasicistickom štýle.

Kultúrne zariadenia
Kino Žriedlo, Bardejovské kúpele, Kultúrne centrum mesta, Radničné nám. č. 21, tel.: 472 30 31

Tradičné podujatia
Deň mesta Bardejov, každoročne 7. 6.

Bardkontakt, výstava so seminárom, každoročne 4. augustový týždeň

Bardejovský jarmok, každoročne 4. augustový týždeň

V regióne sa oplatí vidieť

Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Bardejov, Svidník

Na okolí doporučujeme navštíviť