Spišská Belá - Úvod

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Spišská Belá leží v severovýchodnom cípe Popradskej kotliny, na rozhraní Levočských vrchov, Tatier a Spišskej Magury. Archeologické nálezy dokazujú, že toto územie bolo osídlené už v dobe kamennej, bronzovej a železnej. O tom, že mesto založili Slovania, svedčí aj pomenovanie Belá, t.j. biela, perliaca sa voda potoka.

Najstaršie zachované písomné dokumenty o meste pochádzajú z roku 1246. Ďalšie zmienky sú v listine kráľa Belu IV. z roku 1263. Podľa nej boli už vtedy v Spišskej Belej nemeckí kolonisti, ktorých po tatárskom pustošení povolal panovník. Ich príchodom začal hospodársky rast mestečka. Prvé mestské práva získala v roku 1271. V roku 1412 sa Spišská Belá dostala do zálohu poľským kráľom. Spišskobeliansky chotár poskytoval dobré podmienky pre poľnohospodárstvo, pasienkárstvo a bol bohatý na lesy. V hospodárskom živote mesta mali významnú úlohu cechy. K najstarším cechom patril cech mäsiarov, ktorý sa spomína v roku 1551. Spomenúť treba ešte cech obuvníkov, krajčírov, stolárov, kožušníkov, kováčov, farbiarov, tkáčov a kotliarov. Intenzívne pestovanie ľanu podmienilo tkáčsku výrobu. Plátno sa vyvážalo do Sedmohradska, Rumunska a Turecka.

V Spišskej Belej sa v roku 1802 narodil vynikajúci matematik, fyzik a vynálezca fotografického objektívu Jozef Maximilián Petzval. Bol jedným zo zakladateľov modernej fotografie.

V súčasnosti je najvýznamnejšou továrňou v meste tabaková továreň.

V regióne sa oplatí vidieť

Na okolí doporučujeme navštíviť

Leží v Slovenskom raji v doline Hnilca. Je to najväčšia zaľadnená jaskyňa v SR a patrí medzi najkrajšie a na ľadovú výzdobu najbohatšie jaskyne na svete. Ľadové masy sa vytvárajú prirodzeným ochladzovaním jaskynných priestorov cez zimné obdobie. Presakujúca voda vytvára ľadové stalaktity, stalagmity, ľadopády a podlahový ľad, ktorý má hrúbku do 25 m. Jej prevádzkový okruh je 475 m dlhý .
Téma: Jaskyňa
Bohatá kvapľová výzdoba v niekoľkých poschodiach s výškovým rozdielom 112 m, pagodovité stalagmity, jazierka a nástenné vodopády. Prevádzkový okruh meria 1135 m.
Téma: Jaskyňa
Na severovýchodnom Slovensku, v najsevernejšej časti Šariša, na južnom úbočí predhoria Východných Beskýd ležia na konci krátkeho údolia v nadmorskej výške 325 m kúpele, ktorých sláva sa kedysi šírila v kruhoch niekdajšej uhorskej a poľskej šľachty. Poloha blízko historického stredovekého mesta Bardejov dala kúpeľom ich pomenovanie - Bardejovské Kúpele.
Téma: Kúpele
Východiská: Bardejov
Klimatické kúpele Štrbské Pleso pre svoj význam a úspechy v liečbe pacientov s nešpecifickými chronickými chorobami dýchacích ciest osobitné postavenia medzi slovenskými ako aj európskymi klimatickými liečebnými miestami. Sú to najvyššie položené klimatické kúpele na Slovensku.
Téma: Kúpele