Humenné - Úvod

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Humenné sa rozprestiera na oboch brehoch rieky Laborec. Z východnej strany je chrénené poslednými výbežkami Vihorlatských vrchov a zo severu výbežkami Ondavskej vrchoviny. Humenné sa vyvinulo zo starej slovanskej osady pri sútoku riek Laborec a Cirocha, ktorá sa spomína už v 13. storočí. Mesto i jeho blízke okolie predstavuje významnú archeologickú lokalitu, život tu pulzoval už v ml. dobe kamennej.

Prvá písomná zmienka je z roku 1317, kedy mesto dostal do daru rod Drugethovcov od panovníka Karola Róberta. Už v 14. storočí získalo prvé privilégiá – bolo tridsiatkovým mestom a malo právo vyberať mýto. Keďže ležalo na obchodnej ceste spájajúcej Uhorsko s Poľskom, čulo sa tu obchodovalo na trhoch a jarmokoch. Právo konať trhy mesto získalo v roku 1683. S tým súvisel rozvoj remesiel a vznik cechov. Prvým bol krajčírsky cech z r. 1603. V roku 1613 tu Juraj Drugeth založil známe Humenské kolégium. Dnes je Humenné dominantným mestom najvýchodnejšieho cípu Slovenska. V meste prevláda chemický, potravinársky a stavebný priemysel.

V regióne sa oplatí vidieť

Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Humenné
O turisike v oblasti Vihorlatské vrchy. Bukový les nad Remetskými Hámrami, okolo Morského oka.
Rosalia alpina je zaradený medzi chránený živočíšny druh európskeho významu. Jeho „spoločenská hodnota“ bola stanovená na 5 000.- Sk za jedinca. Čím si to zaslúžil?
Téma: Flóra/Fauna

Na okolí doporučujeme navštíviť

Leží v Slovenskom raji v doline Hnilca. Je to najväčšia zaľadnená jaskyňa v SR a patrí medzi najkrajšie a na ľadovú výzdobu najbohatšie jaskyne na svete. Ľadové masy sa vytvárajú prirodzeným ochladzovaním jaskynných priestorov cez zimné obdobie. Presakujúca voda vytvára ľadové stalaktity, stalagmity, ľadopády a podlahový ľad, ktorý má hrúbku do 25 m. Jej prevádzkový okruh je 475 m dlhý .
Téma: Jaskyňa
Nachádza sa v Slovenskom krase na juhozápadnom úpätí Silickej planiny, kam celý jaskynný systém prechádza a meria spolu 22 km, z čoho 5,1 km patrí Domici. Mohutná kvapľová výzdoba, charakteristické sú tzv. bubny, štíty a jazierka.
Téma: Jaskyňa
Nachádza sa na okraji Jasovskej planiny vo východnej časti Slovenského krasu. Vznikla eróziou Bodvy. Jaskyňa vyniká bohatstvom rozmanitých kvapľov, charakteristické sú vrkočovité stalaktity, palicovité stalagmity, mohutné nástenné vodopády a mohutné pagody rôzneho tvaru a sfarbenia. Prevádzkový okruh je dlhý 655 m.
Téma: Jaskyňa
Nachádza sa na západnom úpätí Silickej planiny v Slovenskom krase a je vývojove veľmi mladá. Preteká ňou Čierny potok, ktorý sa objavuje ako podzemný tok v neďalekej Silickej ľadnici. Výzdoba jaskyne je biela, žltá až hnedočierná, charakteristické sú biele brká, 2-3 mm hrubé, miestami 2,5 až 3 m dlhé. Prevádzkový okruh je 300 m dlhý.
Téma: Jaskyňa
Na severovýchodnom Slovensku, v najsevernejšej časti Šariša, na južnom úbočí predhoria Východných Beskýd ležia na konci krátkeho údolia v nadmorskej výške 325 m kúpele, ktorých sláva sa kedysi šírila v kruhoch niekdajšej uhorskej a poľskej šľachty. Poloha blízko historického stredovekého mesta Bardejov dala kúpeľom ich pomenovanie - Bardejovské Kúpele.
Téma: Kúpele
Východiská: Bardejov