Poprad - Úvod

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Poprad leží v Podtatranskej kotline na oboch brehoch rovnomennej rieky na mieste, kde sa jej tok ohýba na sever. Archeologické nálezy v blízkych Gánovciach (travertínový odliatok mozgovej kosti neandertálca) svedčia o tom, že toto územie bolo osídlené v praveku.

Dnešné mesto pozostáva zo samotného Popradu, ku ktorému boli v roku 1945 pripojené Spišská Sobota a Veľká, v roku 1960 Stráže pod Tatrami a v roku 1977 Matejovce.

Prvý raz sa názov terajšieho mesta spomína v listine kráľa Ondreja II. v roku 1209. Ide však o neúplnú a kusú informáciu. Prvá písomná zmienka o existujúcej osade pod týmto názvom sa nachádza v listine kráľa Belu IV. z roku 1256. Po tatárskom vpáde sa počet obyvateľov rozšíril o nemeckých kolonistov, ktorí pomohli rastu Spišskej Soboty.Naviac aj panovník udelil mestu rôzne práva a výsady. Právo poriadať sobotné trhy mali v Spišskej Sobote od roku 1380. V roku 1567 k nim pribudli dva výročné jarmoky. V tomto období sa tu sústreďoval celý obchod, tu mali sídlo cechy, tu bolo stredisko kultúrneho a administratívneho života piatich miest, ktoré dnes tvoria Poprad. V rokoch 1412 – 1772 patrilo mesto Poľsku. V tom období vynikalo mesto vysokou úrovňou remeselnej výroby (súkenníctvo, mäsiari, obuvníci, krajčíri). V 17. a 18. storočí zaznamenáva mesto aj stavebný rozvoj (kamenný most, radnica, zvonica a i.). Za prelom v manufaktúrnej a továrenskej výrobe možno považovať založenie papierne v roku 1692, ďalej pivovaru v roku 1812, neskôr drevospracujúcej fabriky, tehelne, strojárskeho závodu, dnešnej Vagónky, a.s. a mnohých ďalších. Výrazný obrat v celkovom živote mesta prinieslo postavenie železnice v roku 1871. V roku 1932 sa stal Poprad okresným mestom. Dnes je moderným mestom s rozvinutým obchodom, priemyslom a cestovným ruchom.

V regióne sa oplatí vidieť

Na okolí doporučujeme navštíviť

Leží v Slovenskom raji v doline Hnilca. Je to najväčšia zaľadnená jaskyňa v SR a patrí medzi najkrajšie a na ľadovú výzdobu najbohatšie jaskyne na svete. Ľadové masy sa vytvárajú prirodzeným ochladzovaním jaskynných priestorov cez zimné obdobie. Presakujúca voda vytvára ľadové stalaktity, stalagmity, ľadopády a podlahový ľad, ktorý má hrúbku do 25 m. Jej prevádzkový okruh je 475 m dlhý .
Téma: Jaskyňa
Je spojená s jaskyňou Mieru, má niekoľko poschodí, z ktorých najnižšie je zaľadnené. Odporúča sa jej návšteva v máji – júni, kedy je ľadová výzdoba krajšia. Jaskyňa je veľmi stará. Prevádzkový okruh je 680 m dlhý.
Téma: Jaskyňa
Bohatá kvapľová výzdoba v niekoľkých poschodiach s výškovým rozdielom 112 m, pagodovité stalagmity, jazierka a nástenné vodopády. Prevádzkový okruh meria 1135 m.
Téma: Jaskyňa
Je najväčšou kvapľovou jaskyňou južnej časti Nízkych tatier, v Bystrianskom krase. Pozostáva z kľukatých chodieb v troch úrovniach. Má peknú voskovožltú výzdobu v podobe záclonovitých závesov. V súčasnosti je v jaskyni zriadené sanatórium na liečenie chorôb dýchacích ciest. Prevádzkový okruh meria 650 m.
Téma: Jaskyňa
Východiská: Brezno
Na severovýchodnom Slovensku, v najsevernejšej časti Šariša, na južnom úbočí predhoria Východných Beskýd ležia na konci krátkeho údolia v nadmorskej výške 325 m kúpele, ktorých sláva sa kedysi šírila v kruhoch niekdajšej uhorskej a poľskej šľachty. Poloha blízko historického stredovekého mesta Bardejov dala kúpeľom ich pomenovanie - Bardejovské Kúpele.
Téma: Kúpele
Východiská: Bardejov
Klimatické kúpele Štrbské Pleso pre svoj význam a úspechy v liečbe pacientov s nešpecifickými chronickými chorobami dýchacích ciest osobitné postavenia medzi slovenskými ako aj európskymi klimatickými liečebnými miestami. Sú to najvyššie položené klimatické kúpele na Slovensku.
Téma: Kúpele