• Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
  7.11 € (214.20 Sk)
 • Prenájom áut

Tatranská galéria - Poprad

Tatranská galéria vznikla r. 1960, jej sídlom bol Starý Smokovec. V súčasnosti sídli v Poprade a pripravuje rekonštrukciu bývalej elektrárenskej budovy, v ktorej by mala nájsť svoje definitívne sídlo. Galéria buduje zbierku umeleckých diel s námetom Vysokých Tatier, zbierku regionálneho umenia podtatranskej a spišskej oblasti a zbierku slovenského umenia 20. stor. s akcentom na umenie východoslovenskej proveniencie. V rámci týchto okruhov realizuje aj vedeckovýskumnú činnosť. Zatiaľ nemá sprístupnenú stálu expozíciu z vlastných zbierok, vo dvoch výstavných sieňach usporadúva rozličné tematické výstavy.

V budove elektrárne realizuje každoročne od apríla do októbra nekonvenčné multimediálne projekty, korešpondujúce s industriálnym charakterom budovy.

Elektráreň Poprad

Otváracie hodiny:
utorok  - nedeľa 10,00 - 17,00
Vo výstavnej sieni v Hornom Smokovci sa v 5-10 týždňových intervaloch obmieňajú rozličné tématické a autorské výstavy.

Budova Knihy
Otváracie hodiny:
utorok  - nedeľa 9,30 - 12,00 12,30 - 17,00
Odborná knižnica galérie (4 000 zv.) je záujemcom prístupná po predchádzajúcom telefonickom dohovore (tel.: 092/653 15)


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 30.07.2002