• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Dobšinská ľadová jaskyňa

Leží v Slovenskom raji v doline Hnilca. Je to najväčšia zaľadnená jaskyňa v SR a patrí medzi najkrajšie a na ľadovú výzdobu najbohatšie jaskyne na svete. Ľadové masy sa vytvárajú prirodzeným ochladzovaním jaskynných priestorov cez zimné obdobie. Presakujúca voda vytvára ľadové stalaktity, stalagmity, ľadopády a podlahový ľad, ktorý má hrúbku do 25 m. Jej prevádzkový okruh je 475 m dlhý .

Katastrálne územie: Dobšiná
Okres: Rožňava
Kraj: Košický
Dĺžka prehliadkovej trasy: 515 m
Trvanie prehliadky: 40 min.
Obdobie prevádzky: 15.5.-30.9.
Adresa: 049 71 Dobšinská Ľadová Jaskyňa
Tel: +421/ (0)58/ 788 14 70

Nachádza sa v Spišsko-gemerskom krase, v Národnej prírodnej rezervácii Stratená na území Národného parku Slovenský raj. Vytvorená je v strednotriasových vápencoch bývalým ponorným tokom Hnilca v troch vývojových úrovniach. Dosahuje dĺžku  1232 m. Ľadová výplň sa vyskytuje vo forme podlahového ľadu,  ľadopádov, ľadových stalagmitov a stĺpov. Objem ľadu je 110132 m3, najväčšia hrúbka 26,5 m. Charakterom zaľadnenia patrí  medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne na svete, čo v Európe  zvýrazňuje jej poloha mimo alpskej oblasti. V jaskyni sa zistilo 12 druhov netopierov. Jedno z najvýznamnejších zimovísk netopiera fúzatého (Myotis mystacinus) a netopiera Brandtovho (Myotis brandti) na  Slovensku. Otvor do jaskyne bol známy od nepamäti. Samotná jaskyňa  sa objavila v roku 1870. Sprístupnila sa už v roku 1871. Od  roku 1887 bola prvou elektricky osvetlenou jaskyňou vo vtedajšom Uhorsku. V súčasnosti je sprístupnených 475 m.Tieto údaje boli prevzaté zo stránok Správy slovenských jaskýň


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 12.07.2002