• Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
  8.52 € (256.67 Sk)
 • Prenájom áut

Historické múzeum Kežmarok

Múzeum v Kežmarku vzniklo roku 1926, prvú expozíciu otvorilo roku 1931.Od počiatku išlo o regionálne múzeum, ktoré sa zameriavalo na Kežmarok s priľahlým okolím (pôvodné územieKežmarského okresu). Postupne sa vykryštalizovalo jeho spoločenskovedné zameranie. V súčasnosti spravuje vyše 20 000 zbierkových predmetov, ktoré sú rozčlenené do všeobec-

nohistorického, literárnohistorického, umeleckohistorického, národopisného a numizmatického fondu.

Sídlom múzea je Kežmarský hrad. Má netypickú polohu takmer v centre mesta. Tento pôvodne gotický objekt vznikal prebudovaním staršieho kláštora a jeho dlhoročnými majiteľmi boli Tököliovci. Na nádvorí hradu sú základy neskororománskeho kostola z 13. stor. Z 15. stor. pochádzajú gotické prvky niektorých traktov hradu, renesančne, barokovo a klasicisticky prestavaného. Cenným pamiatkovým objektom je aj barokovaá kaplnka s dobre zachovalým vyrezávaným oltárom a reštaurovanou stropnou výzdobou.

Expozícia Praveké a stredoveké osídlenie Kežmarku
v hlavnej budove múzea čerpá z archeologických nálezov na kežmarských a spišských lokalitách.

Expozícia Vývoj Kežmarku v 13. - 18. stor.
predstavuje exponáty z oblasti cechovej remeselnej výroby, samosprávy slobodného kráľovského mesta Kežmarok a dobové zbrane.

Expozíčný celok Kežmarský strelecký spolok
je unikátnou prezentáciou spolku, ktorý vznikol roku 1510 a existoval až do roku 1945.

Samostatná expozícia je venovaná činnosti Spolku spišských

lekárov a lekárnikov a Životu a dielu MUDr. Vojtecha Alexandra.

Ďaľšia časť dokumentuje Vývoj Kežmarku v 19. a 20. storočí s dôrazom na kultúrne, školské a literárne tradície.

Expozícia Historické portréty
na Spiši čerpá z bohatého obrazového fondu múzea, v ktorom je zastúpená portrétna tvorba

od 17. do 20. storočia.

Samostatný celok Kežmarok a Tatry
prezentuje všestranné vzťahy obyvateľov Kežmarku k Vysokým Tatrám.

Do prehliadky areálu hradu patrí aj návšteva hradnej kaplnky a vyhliadkovej veže s možnosťou panoramatického pohľadu na Kežmarok a Vysoké Tatry.

Expozícia bytovej kultúry
je v goticko-renesančnom meštianskom dome na Hlavnom nám. 55. Prezentuje meštiansky bytový interiér na Spiši v jeho rozličných vývojových etapách.

Výstavné priestory v meštianskom dome na ul. MUDr. V. Alexandra sa využívajú na krátkodobé aktuálne výstavy.

Vo všetkých expozíciách a výstavách si možno kúpiť pohľadnice, odborné a informačné publikácie a suveníry. Podľa požiadaviek verejnosti múzeum usporadúva prednášky a premietanie videofilmov o dejinách Kežmarku a jeho kultúrnych pamiatkach. V spolupráci so školami sa v expozíciách uskutočňujú vyučovacie hodiny vlastivedy, dejepisu, výtvarnej a literárnej výchovy. V rámci kultúrneho leta sa v hradnej kaplnke konajú komorné koncerty a na nádvorí hradu divadelné predstavenia a kultúrne programy.

Otváracie hodiny:
VI. - IX. utorok - nedeľa 9.00 - 17.30
X. - V. utorok - piatok 8.00 - 16.30
(vopred ohlásené skupiny aj v sobotu a nedeľu)

Adresa/Kontakt
Múzeum v Kežmarku
060 01 Kežmarok, Hradné nám. 42
tel. 052 /4522 618, 4522 619 fax: 052 /4523 526
e-mail: muzeumkk@isternet.sk


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 29.07.2002