• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Vlastivedné múzeum - Humenné

Vlastivedné múzeum vzniklo roku 1960, od roku 1969 sídli v budove renesančného kaštieľa zo 17. stor., ktorý bol v nasledujúcich dvoch storočiach prestavaný v duchu dobových stavebných a výtvarných požiadaviek. Je to regionálne múzeum vlastivedného charakteru. Zbierkový fond obsahuje 75 000 predmetov a tvoria ho umeleckohistorické, historické, etnografické, prírodovedné, archeologické a numizmatické zbierky. K najcennejším patrí poklad keltsko-dáckych strieborných mincí z 8. stor. pred Kr., renesančná kuša a barokové ikony. V expozíciách je vystavených 2 445 kusov zbierkových predmetov. Na príležitostných výstavách prezentuje svoj rozširujúci sa zbierkový fond a profesionálne výtvarné umenie.

Umeleckohistorická expozícia vznikla roku 1971 sprístupnením miestností s iluzívnymi maľbami na prízemí kaštieľa, roku 1981 pribudli ďaľšie miestnosti na poschodí s bohatým dreveným obložením a štukovaním stropov. Predstavuje sa tu bytová kultúra šľachty od renesancie po 20. stor., doplnená portrétmi a olejomaľbami zo 17. - 19. stor., zbierkou historických zbraní, porcelánom a pod.

Expozícia ľudovej architektúry a bývania je umiestnená asi 200 m severovýchodne od budovy kaštieľa. Reprezentuje ľudovú drevenú architektúru východokarpatskej oblasti (obydlia a ich zariadenie, hospodárske stavby, vodný mlyn, remeselnícke dielne). Dominantou je drevený kostolík sv. Archanjela Michala z Novej Sedlice z roku 1754 s barokovým etážovým ikonostasom z polovice 18. stor. Prírodovedná expozícia v severnom krídle kaštieľa je zameraná na prírodné pomery okresu Humenné. Návštevníci majú možnosť spoznať výber najvýznamnejších exponátov z mineralogických, geologických, paleontologických, botanických a zoologických zbierok múzea. Prehliadka tejto expozície je doplnená o premietanie videofilmov s prírodovednou a ekologickou tématikou.

Múzeum poskytuje lektorské služby a odborné výklady (podľa želania návštevníkov), predaj plagátov, propagačných materiálov a publikácií.

Otváracie hodiny:
V. - XI. utorok - piatok 10.00 - 17.00
sobota 9.00 - 13.00
nedeľa 13.00 - 17.00
XII. - IV. utorok - piatok 9.00 - 16,00

Adresa/Kontakt
Vihorlatské múzeum
066 01 Humenné, Nám.Slobody č.1
tel. 057 /77522-40, 77531 76 fax: 057 /77522 40
Expozícia ľud. architektúry: č. t. 057 /77556 71


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 29.07.2002