• Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
  21.56 € (649.52 Sk)
 • Prenájom áut

Gombasecká jaskyňa

Nachádza sa na západnom úpätí Silickej planiny v Slovenskom krase a je vývojove veľmi mladá. Preteká ňou Čierny potok, ktorý sa objavuje ako podzemný tok v neďalekej Silickej ľadnici. Výzdoba jaskyne je biela, žltá až hnedočierná, charakteristické sú biele brká, 2-3 mm hrubé, miestami 2,5 až 3 m dlhé. Prevádzkový okruh je 300 m dlhý.

Katastrálne územie: Slavec
Okres: Rožňava
Kraj: Košický
Dĺžka prehliadkovej trasy: 530 m
Trvanie prehliadky: 35 min.
Obdobie prevádzky: 1.4.-31.10.
Adresa: 049 11 Plešivec  
Tel: +421/ (0)58/ 788 20 20

Nachádza sa na západnom úpätí Silickej planiny, v Chránenej krajinnej oblasti Biosférickej rezervácie Slovenský kras. Vytvorená je v strednotriasových vápencoch Čiernym potokom a jeho prítokmi v dvoch vývojových úrovniach. Dĺžka výverovej jaskyne je 1525 m. Vyniká unikátnymi tenkými sintrovými  brčkami, ktoré dosahujú dĺžku až 3 m. Vyskytujú sa aj iné formy stalaktitov, stalagmity, rôzne sintrové náteky a kôry. Jaskyňu objavili v roku 1951 dobrovoľní jaskyniari z Rožňavy združení v Slovenskej speleologickej spoločnosti. Sprístupnená od roku 1955 v dĺžke 285 m. Od roku 1968 sa ako prvá jaskyňa na Slovensku využívala 10 rokov  na speleoterapiu.Tieto údaje boli prevzaté zo stránok Správy slovenských jaskýň


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 04.10.2002