• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Jasovská jaskyňa

Nachádza sa na okraji Jasovskej planiny vo východnej časti Slovenského krasu. Vznikla eróziou Bodvy. Jaskyňa vyniká bohatstvom rozmanitých kvapľov, charakteristické sú vrkočovité stalaktity, palicovité stalagmity, mohutné nástenné vodopády a mohutné pagody rôzneho tvaru a sfarbenia. Prevádzkový okruh je dlhý 655 m.

Katastrálne územie: Jasov
Okres: Košice - okolie
Kraj: Košický
Dĺžka prehliadkovej trasy: 720 m
Trvanie prehliadky: 45 min.
Obdobie prevádzky: 1.4.-31.10.
Adresa: 044 23 Jasov
Tel: +421/ (0)55/ 466 41 65

Nachádza sa v Medzevskej pahorkatine Košickej kotliny v Národnej prírodnej rezervácii Jasovské Dubiny, na území Chránenej  krajinnej oblasti Biosférickej rezervácie Slovenský kras. Vytvorená je v strednotriasových vápencoch a dolomitoch  ponorným tokom Bodvy v piatich vývojových úrovniach. Dosahuje  dĺžku 2811 m. Bohatú sintrovú výplň zastupujú pagodovité stalagmity, stalagnáty, štíty, bubny, brčká a iné formy. V jaskyni sa zistilo 19 druhov netopierov. Patrí medzi  najvýznamnejšie zimoviská podkovárov veľkých (Rhinolophus  ferrumequinum) na Slovensku. Osídlená v neolite (bukovohorská kultúra), dobe bronzovej, halštatskej a rímskej. Ojedinelé nálezy poukazujú aj na možné krátkodobé paleolitické osídlenie. O jaskyni sa vedelo už v druhej polovici 12. storočia.  Najstarší nápis je z roku 1452. Sprístupnená už od roku 1846.  Po úpravách sa pre širšiu verejnosť otvorila opäť v roku  1924. Sprístupnená je v dĺžke 550 m. Od roku 1995 sa v jaskyni vykonávajú ozdravovacie speleoklimatické pobyty.Tieto údaje boli prevzaté zo stránok Správy slovenských jaskýň


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 12.07.2002