• Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
  7.55 € (227.45 Sk)
 • Prenájom áut

Jaskyňa Domica

Nachádza sa v Slovenskom krase na juhozápadnom úpätí Silickej planiny, kam celý jaskynný systém prechádza a meria spolu 22 km, z čoho 5,1 km patrí Domici. Mohutná kvapľová výzdoba, charakteristické sú tzv. bubny, štíty a jazierka.

Katastrálne územie: Kečovo
Okres: Rožňava
Kraj: Košický
Dĺžka prehliadkovej trasy: A - 780 m, B - 1560 m
Trvanie prehliadky: A - 45 min., B - 85 min.
Obdobie prevádzky: 1.2.-31.12.
Zatvorené: 24.12.-26.12 a 1.1.
Adresa: 049 55 Dlhá Ves
Tel: +421/ (0)58/ 788 20 10

Nachádza sa na juhozápadnom okraji Silickej planiny, v Národnej prírodnej rezervácii Domické  škrapy na území Chránenej krajinnej oblasti Biosférickej rezervácie Slovenský kras. Vytvorená je v strednotriasových vápencoch podzemnými  tokmi Styxu a Domického potoka v troch vývojových úrovniach.  Dĺžka jaskyne je 5080 m. Tvorí jednotný genetický celok s jaskyňou Baradla v Maďarskej republike. Z bohatej sintrovej výplne sú typické štíty a bubny, kaskádové jazierka, cibuľovité  stalaktity a pagodovité stalagmity. V jaskynnom systéme Domica - Čertova diera sa zistilo 16 druhov netopierov. Dominantný je podkovár južný (Rhinolophus euryale), ktorý vytvára najpočetnejšiu kolóniu na Slovensku. Najvýznamnejšie jaskynné nálezisko bukovohorskej kultúry  z neolitu (4000 rokov pred n. l.). Unikátny je nález hrotu oštepu zo starej doby kamennej (szeletién) spred 35 000 rokov. Stará Domica bola známa oddávna. Pokračovanie jaskynných  priestorov objavené v roku 1926. Sprístupnená od roku 1932,  vrátane podzemnej plavby. V súčasnosti prevádzkované sprístupnené časti merajú 1315 m, z toho plavba 140 m.Tieto údaje boli prevzaté zo stránok Správy slovenských jaskýň


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 12.07.2002