Spišské Podhradie - Úvod

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Nachádza sa na severovýchode Hornádskej kotliny pod Levočskými vrchmi. Jej okolie je pomerne členité a spestrujú ho mnohé vŕšky.

Najstaršie osídlenie okolia sa viaže na dobu kamennú. Významné sú nálezy z doby bronzovej i rímskej éry. Spišské Podhradie vzniklo na západ od hradného kopca – brala, pravdepodobne už v 11. storočí. V 12. storočí sa rozvíjalo ako podhradie Spišského hradu. História mesta má veľa spoločných čŕt s históriou ostatných spišských miest. V druhej polovici 12. a v 13. storočí dosídlili mesto nemeckí prisťahovalci.

Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1249. Stalo sa samostatným mestečkom nezávislým od hradu, s ktorým malo napäté vzťahy. Patrilo do Spoločenstva spišských Sasov. Kráľ Žigmund v roku 1412 založil mesto Poľsku, spolu s viacerými spišskými mestami. Rozrástlo sa na remeselnícke obchodné mestečko, čomu napomohlo aj udelenie trhových práv v roku 1456.

Koncom 17. storočia malo 14 cechov, najznámejší a najstarší bol cech súkenníkov a farbiarov, ktorý vznikol už v roku 1385. V roku 1614 sa tu konala synoda evanjelickej cirkvi. Po návrate z poľského zálohu v rokoch 1778 – 1876 sa stalo súčasťou Provincie 16 spišských miest. V 19. storočí vznikla teheľňa a spolu so Spišskými Vlachmi ťažilo travertín na Dreveníku.

V roku 1894 získalo mesto železničné prepojenie na Košicko-bohumínsku železnicu. Začiatkom 20. storočia tu pracoval parný mlyn, píla a továreň na zváracie stroje. Známe sa stalo aj výrobou obľúbených spišských párkov. Administratívnou súčasťou Spišského Podhradia je od nej na západ ležiaca Spišská Kapitula, ktorá je od roku 1956 mestská pamiatková rezervácia. Vznikla na križovatke významných ciest pod Spišským hradom v 11. storočí. Postupne sa stala cirkevným centrom Spiša a koncom 12. storočia sídlom prepošstva. Od roku 1776 je sídlom biskupstva. V 13. storočí už mala mestské opevnenie.

Spišská Kapitula aj Spišské Podhradie boli známe kvalitnými školami. Spišská Kapitula bola jedným z najznámejších religióznych centier v Európe, čo sa premietlo do vzdelávania, rozrastania knižnice a tradícií cirkevného spevu.

V regióne sa oplatí vidieť

Na okolí doporučujeme navštíviť

Leží v Slovenskom raji v doline Hnilca. Je to najväčšia zaľadnená jaskyňa v SR a patrí medzi najkrajšie a na ľadovú výzdobu najbohatšie jaskyne na svete. Ľadové masy sa vytvárajú prirodzeným ochladzovaním jaskynných priestorov cez zimné obdobie. Presakujúca voda vytvára ľadové stalaktity, stalagmity, ľadopády a podlahový ľad, ktorý má hrúbku do 25 m. Jej prevádzkový okruh je 475 m dlhý .
Téma: Jaskyňa
Nachádza sa v Slovenskom krase na juhozápadnom úpätí Silickej planiny, kam celý jaskynný systém prechádza a meria spolu 22 km, z čoho 5,1 km patrí Domici. Mohutná kvapľová výzdoba, charakteristické sú tzv. bubny, štíty a jazierka.
Téma: Jaskyňa
Nachádza sa na okraji Jasovskej planiny vo východnej časti Slovenského krasu. Vznikla eróziou Bodvy. Jaskyňa vyniká bohatstvom rozmanitých kvapľov, charakteristické sú vrkočovité stalaktity, palicovité stalagmity, mohutné nástenné vodopády a mohutné pagody rôzneho tvaru a sfarbenia. Prevádzkový okruh je dlhý 655 m.
Téma: Jaskyňa
Je najväčšou a najkrajšou aragonitovou jaskyňou v SR. Jaskyňa je vytvorená v bielych a modrých kryštalických vápencoch. Pozostáva z chodieb a siení po tektonických poruchách, zväčšených koróziou presakujúcich vôd. Výzdobu tvoria väčšinou biele trsy a kríčky aragonitu, ktorých biela farba ostro kontrastuje s modrými vápencami. Prevádzkový okruh meria 300 m.
Téma: Jaskyňa
Východiská: Revúca, Rožňava