Revúca - Úvod

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Leží v časti Slovenského rudohoria – Revúckej vrchovine, v relatívne členitom území pri ústí Zdychavy do Muráňa.

Najstaršia zmienka o obci pochádza z roku 1357. Od založenia bola známa ťažbou, tavením železnej rudy a pastierstvom. Revúcu zničili Turci roku 1556.

Mestské výsady dostala roku 1616. V 18. storočí nastal rozmach výroby železa a remesiel (kováčstvo, súkenníctvo a garbiarstvo).

V polovici 19. storočia ťažba rúd a výroba železa zanikla a obyvatelia pracovali ako remeselníci a poľnohospodári.

Postupne sa stalo silným strediskom národného a kultúrneho života nielen Gemera. Roku 1862 tu zriadili slovenské evanjelické gymnázium – jedno z prvých troch slovenských matičných gymnázií. Študoval tu aj Martin Kukučín. Pôsobil tu pedagóg a folklorista Sanuel Ormis (zakladateľ ľudovovýchovných spolkov a autor návrhu tzv. jednotnej školy), maliar Peter Michal Bohúň, generál Rudolf Viest, historik Július Botto a i.

V regióne sa oplatí vidieť

Je najväčšou a najkrajšou aragonitovou jaskyňou v SR. Jaskyňa je vytvorená v bielych a modrých kryštalických vápencoch. Pozostáva z chodieb a siení po tektonických poruchách, zväčšených koróziou presakujúcich vôd. Výzdobu tvoria väčšinou biele trsy a kríčky aragonitu, ktorých biela farba ostro kontrastuje s modrými vápencami. Prevádzkový okruh meria 300 m.
Téma: Jaskyňa
Východiská: Revúca, Rožňava

Na okolí doporučujeme navštíviť

Leží v Slovenskom raji v doline Hnilca. Je to najväčšia zaľadnená jaskyňa v SR a patrí medzi najkrajšie a na ľadovú výzdobu najbohatšie jaskyne na svete. Ľadové masy sa vytvárajú prirodzeným ochladzovaním jaskynných priestorov cez zimné obdobie. Presakujúca voda vytvára ľadové stalaktity, stalagmity, ľadopády a podlahový ľad, ktorý má hrúbku do 25 m. Jej prevádzkový okruh je 475 m dlhý .
Téma: Jaskyňa
Zvaná tiež Izbica, nachádza sa v Starohorských vrchoch. Je typom puklinovo-rútivej jaskyne, ktorá vznikla erozívnou činnosťou podzemných vôd a rútením sa povaly. Jej výzdobu tvoria biele pagody, sintrové jazierka a nástenné vodopády s ružovkastými záclonovitými závesmi. Dĺžka prevádzkového okruhu je 800 m.
Téma: Jaskyňa
Východiská: Banská Bystrica
Nachádza sa v Slovenskom krase na juhozápadnom úpätí Silickej planiny, kam celý jaskynný systém prechádza a meria spolu 22 km, z čoho 5,1 km patrí Domici. Mohutná kvapľová výzdoba, charakteristické sú tzv. bubny, štíty a jazierka.
Téma: Jaskyňa
Nachádza sa na okraji Jasovskej planiny vo východnej časti Slovenského krasu. Vznikla eróziou Bodvy. Jaskyňa vyniká bohatstvom rozmanitých kvapľov, charakteristické sú vrkočovité stalaktity, palicovité stalagmity, mohutné nástenné vodopády a mohutné pagody rôzneho tvaru a sfarbenia. Prevádzkový okruh je dlhý 655 m.
Téma: Jaskyňa