• Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
  27.95 € (842.02 Sk)
 • Prenájom áut

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Je najväčšou a najkrajšou aragonitovou jaskyňou v SR. Jaskyňa je vytvorená v bielych a modrých kryštalických vápencoch. Pozostáva z chodieb a siení po tektonických poruchách, zväčšených koróziou presakujúcich vôd. Výzdobu tvoria väčšinou biele trsy a kríčky aragonitu, ktorých biela farba ostro kontrastuje s modrými vápencami. Prevádzkový okruh meria 300 m.

Katastrálne územie: Ochtiná
Okres: Rožňava
Kraj: Košický
Dĺžka prehliadkovej trasy: 585 m (vrátane prístupovej štôlne)
Trvanie prehliadky: 45 min.
Obdobie prevádzky: 1.4.-31.10.
Adresa: 049 31 Rožňavské Bystré
Tel: +421/ (0)58/ 488 10 50

Nachádza sa v Ochtinskom kryptokrase v Revúckej vrchovine, v masíve Hrádku medzi Jelšavou a Štítnikom.Vytvorená je v šošovke prvohorných kryštalických vápencov  v nekrasových horninách (fylitoch). Časť vápencov bola koncom druhohôr hydrotermálne premenená na ankerity a siderity. Presakujúce atmosférické vody pozdĺž tektonických porúch spôsobili ich zvetrávanie a vznik okrov, ktoré boli neskôr vyplavené. Podzemné priestory sa vytvorili prevažne za bývalých hydrostatických podmienok zvodnenia šošovky krasových hornín. Dĺžka jaskyne je 300 m. Bohatá aragonitová výplň vznikla za  špecifických hydrochemických a klimatických pomerov v uzavretých podzemných priestoroch. Vyskytuje sa v obličkovitej, ihlicovitej a špirálovitej forme. Jaskyňu náhodne objavili v roku 1954 pri razení geologickej prieskumnej štôlne. Pre verejnosť je od roku 1972  sprístupnených 230 m.


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 12.07.2002