Sabinov - Úvod

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Sabinov leží na ľavom brehu rieky Torysy v centrálnej časti Šarišského Medzihoria. Vzniklo na dávnej obchodnej ceste do Poľska. Prvý písomný doklad je z r. 1248, kedy Sabinov patril panskému hradu Šariš. V polovici 13. stor. sa tu usadili nemeckí kolonisti. Mestské výsady získal r. 1299 a radil sa k významným mestám v povodí Torysy. Mestské výsady získal spolu s Prešovom a Veľkým Šarišom, s ktorými utvoril Spoločenstvo troch toryských miest. Roku 1405 sa stáva slobodným kráľovským mestom a r. 1480 členom Spoločenstva piatich východoslovenských miest, tzv. Pentapolitany. V polovici 15: stor. ho vypálili bratríci a neskôr obsadili vojská poľského kniežaťa Jána Alberta. V 18. stor. mesto ťažko poškodili stavovské povstania, mor a neúroda. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom, obchodom a remeslami. V 19. stor. boli vybudované menšie podniky – elektráreň, papiereň, výroba kief. Po roku 1960 boli vybudované strojárske závody, drevárske a potravinárske podniky.

V regióne sa oplatí vidieť

Zrúcaniny stredovekého hradu medzi Prešovom a Sabinovom
Téma: Hrad/Zámok
Rosalia alpina je zaradený medzi chránený živočíšny druh európskeho významu. Jeho „spoločenská hodnota“ bola stanovená na 5 000.- Sk za jedinca. Čím si to zaslúžil?
Téma: Flóra/Fauna

Na okolí doporučujeme navštíviť

Na severovýchodnom Slovensku, v najsevernejšej časti Šariša, na južnom úbočí predhoria Východných Beskýd ležia na konci krátkeho údolia v nadmorskej výške 325 m kúpele, ktorých sláva sa kedysi šírila v kruhoch niekdajšej uhorskej a poľskej šľachty. Poloha blízko historického stredovekého mesta Bardejov dala kúpeľom ich pomenovanie - Bardejovské Kúpele.
Téma: Kúpele
Východiská: Bardejov