Florencia - História

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut

59 p.n.l. – historické záznamy začínajú založením osady Florentia pre vyslúžilých rímskych vojakov.


3. stor. – cisár Diocletian ustanovil Florenciu za hlavné mesto Toskánska.


4. stor. – Florencia sa stala sídlom biskupa.


Mesto zažilo postupné obdobia Byzantskej, Ostrogótskej, Lombardskej a Franskej vlády, počas ktorej počet obyvateľov klesol na 1 000.


6. stor. – pod správou Lombardie v meste zavládol mier.


774 – Florenciu dobyl Charlemagne (Karol Veľký)a stala sa súčasťou toskánskeho opátstva.


854 - Florencia a Fiesole boli zjednotené do jednej krajiny.


1000 - Margrave Hugo si vybral sídlo svojej rezidencie v Florencii namiesto v Lucca.


1059 – 1128 – exteriér Battistero di San Giovani bol zrekonštruovaný v románskom štýle.


1348 – vypukla morová epidémia, populácia v meste pred ňou dosahovala 80 000 obyvateľov.


1378 – začiatok revolty voči oligarchickej moci.


1382-1434 – Florenciu ovládala rodina Albizzi, veľký rival Mediciovcov.


1469 - Cosimov syn Lorenzo sa dostal k moci, bol veľkým podporovateľom umenia a umelcov, akými boli Michelangelo, Leonardo da Vinci a Botticelli.


1492 – po Lorenzovej smrti nastúpil na jeho miesto jeho syn Piero II.


1494 – Piero II. uteká do exilu, čím sa končí prvé obdobie vlády Medičiovcou nad mestom obnovou republikánskej vlády.


16. máj 1527 – Florenťania vyhnali Medičiovcov po druhý krát a obnovili republiku.


1861 – Toskánsko sa stalo provinciou spojeného kráľovstva Talianska.


1865 – Florencia nahradila Turín ako hlavné mesto Talianska.


20. stor. – populácia v meste sa strojnásobila, rozvinul sa turistický ruch, obchod, finančné a priemyselné odvetvie.


1943-1944 – mesto okúsilo jedno ročnú nemeckú okupáciu.


November 1966 – rieka Arno zaplavila mestské centrum a zničila mnoho umeleckých pokladov.