Áthos - Info

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut

Táto kláštorná republika leží na východnom výbežku Chalkidík na polostrove Ajíon Óros (Svätý vrch). V minulosti si vždy strážila svoj zvláštny štatút, i keď až do roku 1913 patrila pod tureckú nadvládu, s 50 ročnou prestávkou od roku 1830, kedy ju spravovalo Rusko. V balkánskej vojne v rokoch 1912-1913 ju obsadili grécke vojská, ale Svätý vrch bol vyhlásený za samostatnú, nezávislú republiku. Od roku 1926 patrí ako autonómna rehoľná republika pod správu a ochranu Grécka. Republika je pomenovaná podľa vrchu Áthos, ktorý sa týči na konci polostrova. Je jedným z hlavných centier gréckeho východného náboženstva, v 20 kláštoroch žijú ortodoxní mnísi, strážiac a uchovávajúc staroveké byzantské tradície. Celú republiku riadi tzv. Rehoľná rada, na jej čele stojí predseda. Podľa buly z roku 1060 majú na polostrov zakázaný vstup ženy, deti a eunuchovia. Hlavným zdrojom príjmov je napriek tomu cestovný ruch a príjmy z predaja ikon.