Taliansko - Geografia a Fakty

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut

 



Štátne zriadenie: republika


Administratívne usporiadanie: 20 krajov, 95 okresov, 8104 obcí


Rozloha: 301 277 km2


Počet obyvateľov: 58 145 321 (2008)


Hlavné mesto: Roma/Rím (2 723 000 obyv.)


Iné významnejšie sídla: Miláno (1 359 000 obyv.), Neapol (1 072 000 obyv.), Turín (1 003 000 obyv.)


Najvyšší bod: Mont Blanc/Monte Bianco, 4807 m


Najvýznamnejšie rieky: Pád, Adige, Tibera, Arno


Úradný jazyk: taliančina, regionálne: nemčina (Južné Tyrolsko), francúzština


Mena: Euro


Susedia: Francúzsko, Švajčiarsko, Rakúsko, Slovinsko, San Maríno, Vatikán


Štátny sviatok: prvá júnová nedeľa (Deň vzniku republiky, 1946)


Rasové a národnostné zloženie: Taliani (94,96 %), Rumuni (0,93 %), Arabi (0,82 %), Albánci (0,60 %), prisťahovalci z Ázie (0,55 %) , Nemci (0,49 %), Juhoameričania (0,41 %), Číňania (0, 22 %), Ukrajinci (0,18 %) a iní


Náboženstvo: rímski katolíci (87,60 %), východní katolíci (0,20 %), pravoslávni (1,60 %), moslimovia (2,10 %), protestanti (1,10 %), budhisti (0,30 %), hinduisti (0,20 %), bez vyznania (5,80 %)


Časové pásmo: Slovensko 0 hod.


Medzinárodná poznávacia značka: I


Internetová doména: .it


Smerové telefónne číslo: +39


Elektrina: 230 V


Doklady a víza: cestovný pas alebo občiansky preukaz


Veľvyslanectvo:

Veľvyslanectvo SR v Taliansku:
Ambasciata della Repubblica Slovacca
Via dei Colli della Farnesina 144
00194 Roma Tel.: 06 33270061, 06 3340227 (konzulárne odd.)
Fax.: 06 33219413, 06 33220030 (konzulárne odd.)
E-mail: amb.slovac@tin.it


Taliansko sa rozkladá na Apeninskom polostrove. Severným okrajom sa v tvare polkruhu tiahnu alpské chrbty. Tu sa týči najvyšší bod Talianska, Monte Bianco (4807 m). Pohoria sa postupne znižujú smerom na juh a prechádzajú do Pádskej nížiny. Na juhu ju ohraničujú Apeniny, ktoré sú bočnou vetvou vychádzajúcou zo Západných Álp a pokračujúcou cez celý polostrov. Zo západnej i východnej strany sa na Apeniny pripájajú viaceré pohoria a pobrežné nížiny. Prirodzeným pokračovaním polostrova je ostrov Sicília (25 426 km2), na jeho východnej strane čnie najvyššia sopka Európy, Etna (3340 m). Žulovými horninami tvorený povrch ďalšieho ostrova, Sardínie (23 813 km2) je súčasťou Tyrrhenského masívu. V blízkosti tuniských brehov ležia Pelagické ostrovy a ostrovy Pantelleira. Apeninský polostrov sprevádzajú viaceré skupiny ostrovov (Toskánske ostrovy, Tremitské ostrovy a i.), z ktorých sú najnavštevovanejšie sopečné Liparské ostrovy.


Taliansko je chudobné na nerastné suroviny. Nachádzajú sa tu neveľké ložiská ortute, pyritové, zinočnaté a olovnaté rudy, zemný plyn. Je tu dostatok vodnej energie. V Carrare sa ťaží svetoznámy mramor. Po 2. svetovej vojne sa Taliansko začalo rozvíjať ako priemyselný štát, avšak zároveň sa prehĺbili rozdiely medzi Priemyselným severom a zaostalým juhom. V južných oblastiach prevažuje poľnohospodárska výroba, registruje sa tu obrovská nezamestnanosť a emigrácia obyvateľstva, na ktorú nemalo výraznejší vplyv ani postupné spriemyselňovanie a pozemková reforma. Vzhľadom na nedostatok surovín sa v Taliansku rozvinuli najmä odvetvia s vysokými nárokmi na kvalifikovanú pracovnú silu (výroba automobilov, gumárenský priemysel, výroba prístrojovej techniky, jemná mechanika a textilný priemysel).


V prístavoch na báze dovážanej ropy vznikol významný chemický priemysel a na báze koksu a železnej rudy významné železiarske a oceliarske kombináty. Väčšina priemyselnej výroby sa realizuje v trojuholníku, ktorý vytvárajú mestá Miláno-Janov-Turín. Významnú pozíciu majú aj umelecko-remeselné výrobky s dlhou tradíciou (benátske sklo, textil, hodváb a florentské výrobky z kože).


Najvyspelejšia a intenzívna poľnohospodárska výroba je charakteristická pre Pádsku nížinu. Na zavlažovaných pôdach sa pestuje obilie, kukurica, cukrová repa a ryža. Dôležitý je aj chov hovädzieho dobytka na mlieko, ošípaných a hydiny. V južnej, suchej mediteránnej časti územia sa pestujú predovšetkým citrusové plody, zelenina, hrozno a olivy, ktoré sú aj vývozným artiklom. Na chudobných pasienkoch pasú kozy a ovce. Okrem nepriaznivých klimatických podmienok sú na juhu brzdou rozvoja aj vlastnícke vzťahy k pôde. Dôležitým zdrojom príjmov je cestovný ruch.



Súvisiace linky

CIA factbook - aktuálne a podrobné faktografické údaje o krajine ...