Taliansko - Úrady/Formality

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut
Občania SR môžu do Talianskej republiky cestovať s platným cestovným pasom alebo občianskym preukazom platným minimálne 3 mesiace. Maloleté a mladistvé osoby do 16 rokov môžu byť zapísané v cestovnom pase rodičov. Samostatne cestujúce maloleté osoby do 15 rokov s vlastným cestovným pasom musia mať prehlásenie rodičov, že cestujú s ich súhlasom. Cestujúci s domácim zvieraťom (pes, mačka, a pod.) musia disponovať EÚ cestovným dokladom pre domáce zvieratá ďalšie informácie http://europa.eu.int/comm/food/animal/liveanimals/pets/index_de.htm.

Pri príchode do krajiny je možné disponovať maximálne hotovosťou vo výške 12.500,- EUR, pri prevýšení tejto sumy je potrebné mať potvrdenie peňažného ústavu, odkiaľ peniaze pochádzajú. Dovoz tovarov v rámci EÚ nepodlieha obmedzeniam.

Pri vstupe do krajiny musí každý cudzinec disponovať zdravotným poistením (komerčným , príp. formulárom E 111, Európskou zdravotnou poisťovacou kartou – EHIC).

Povolenie na pobyt
Ak ste v Taliansku získali pracovné povolenie, príslušný úrad oznámi túto skutočnosť zamestnávateľovi a zároveň pošle správu o udelení povolenia aj na Questúru v mieste vášho bydliska v Taliansku. Questúra vám následne vystaví pobytovú kartu, teda povolenie na pobyt.

Ak vstupujete do Talianska za účelom hľadania si zamestnania musíte sa preukázať platnou identifikačnou kartou alebo pasom a do 8 dní po príchode sa zahlásiť na policajnom úrade (Questura alebo Commissariato) a požiadať o tzv.‘Permeso di soggiorno’. Je potrebné predložiť 3 fotografie pasového formátu, zdravotné potvrdenie, pracovnú zmluvu alebo ak podnikáte DIČ a IČO. Ak si nenájdete zamestnanie, po troch mesiacov musíte požiadať o predĺženie povolenia na pobyt. Vydáva ho miestna polícia, formulár žiadosti o predĺženie povolenia (Carta bollata) dostanete v každom novinovom stánku (tabaccherie). Osoby, ktoré žiadajú o talianske občianstvo sa musia zaregistrovať na najbližšom Ufficio Anagrafe (Mestský registračný úrad).Ak ste odpracovali v Taliansku viac ako 12 mesiacov, získaváte pobytové povolenie na dobu neurčitú. Osoby zamestnané v Taliansku s pobytom mimo Talianska musia požiadať o pracovnú kartu pre pendlera.

Viac informácií o pobyte, štúdiu, podnikaní a práci sa dozviete na stránke:
http://www.euroinfo.gov.sk/index/go.php?id=1250Pr%E1ca%20v%20krajine


Dôležité kontakty pre prípad pomoci


Prvá pomoc: 113 alebo 118 (bezplatné)
Pomoc motoristom, poruchová služba talianskeho Autoklubu: 116
Polícia: 112, 113
Hasiči: 115

Úrady

VEĽVYSLANECTVO V RÍME

Adresa:
Ambasciata della Repubblica Slovacca
Via dei Colli della Farnesina 144 VI/A
I-00194 Rím
Taliansko
Tel.: 0039-06 / 367 15 200(centrála) , 367 15 211 (Konzulárne oddelenie),
Fax: 0039-06 / 367 15265
E-mail: embassy@rome.mfa.sk, jozef_grznar@mfa.sk (Obchodno-ekonomické oddelenie)
Internet: www.rome.mfa.sk

Úradné hodiny konzulárneho oddelenia:
Pon, Str, Pia: 08:30 - 12:00

Pôsobnosť úradu:
1) Diplomatická a konzulárna pre Taliansko, Maltu a San Maríno.
2) Diplomatické zastúpenie pre Organizáciu OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO),
Medzinárodný fond pre poľnohospodársky rozvoj (IFAD), Svetovú potravinovú radu (WFC),
Svetový potravinový program (WFP) a Kódexovú potravinovú komisiu FAO/WHO (CAC).

SLOVENSKÝ INŠTITÚT V RÍME

Adresa:
Istituto Slovacco
Via dei Colli della Farnesina 144
I-00194 Rím
Taliansko
Tel.: 0039-06 / 367 15 220
Fax: 0039-06 / 367 15 263
E-mail: miroslav_musil@mfa.sk
Internet: www.sirome.mfa.sk

KONZULÁRNE ZASTUPITEĽSTVO V PADOVE

Adresa:
Agenzia Consolare della Repubblica Slovacca
Via G. Alessio 9/B
35 000 Padova
Taliansko
Tel.: 0039-049 / 663 948
Fax: 0039-049 / 876 3981
cell: 0039-335/ 233 662
Emai: pd-slovak-trade@iol.it
http://www.laslovacchia.it

Konzulárny úrad Firenze/Florencia (konzulárny obvod Toskánsky kraj)

Adresa: Consolato Onorario della Repubblica Slovacca, Via Alfonso Lamarmora 39, 501 32 Firenze.
Tel.: 0039 055 579 531, 574 756, 561 372
Fax: 0039 055 575 944.
e-mail: consolatoslovacchia@katamail.com


Konzulárny úrad Milano (konzulárny obvod Lombardia)

Adresa: Consolato Onorario della Repubblica Slovacca, P.le Lugano 9, 20458 Milano.
Tel.: 0039 02 3932 5866.
Fax: 0039 02 3932 5867.
E-mail: consolatoonorario.slovacco@pipex.it


Konzulárny úrad Palermo (konzulárny obvod Sicília)

Adresa: Consolato Onorario della Repubblica Slovacca, Via Papa Sergio Primo 12, 90146 Palermo.
Tel.: 003991.8691673
Fax: 0039 091 869 1682
Mobil: 0039 335 628 5241
e-mail: slovacchia.sicilia@helg.it, helg.spa@helg.it


Konzulárny úrad Trieste/Terst (konzulárny obvod kraj Friuli Venezia Giulia)

Adresa: Consolato Onorario della Repubblica Slovacca, Via Torrebianca, 43, 34122 Trieste.
Tel.: 0039 040 631 920.
Fax: 0039 040 631 413.
E-mail: info@gruppocerere.com


Konzulárny úrad Torino/Turín (konzulárny obvod Piemonte, Liguria, Valle d´Aosta)

Adresa: Consolato Onorario della Repubblica Slovacca, Corso Vinzaglio n. 29, 10121 Torino.
Tel.: 0039-011 / 540 703.
Fax: 0039-011 / 518 0104.
Mobil: 0039.349.7769236
E-mail: studiolegale@avvocato.pellegrino.it

Konzulárny úrad Ascoli Piceno

Adresa: Consolato Onorario della Repubblica Slovacca in Ascoli Piceno, Via Pretoriana 7, 63100 Ascoli Piceno
Tel.: 0039 0736 261 844
Mobil: 0039 338 710 5078
Fax: 0039 0736 245 007
e-mail: consolato.ascolisk@tiscali.it


Konzulárny úrad Forli

Adresa: Consolato Onorario della Repubblica Slovacca, Corso Armando Diaz 49, 47100 Forli
Tel.: 0039 054 335 982
Fax: 0039 054 335 982
Honorárny konzul: Alvaro Ravaglioli

Slovenský inštitút (Istituto Slovacco)

Adresa: Via dei Colli della Farnesina 144, I-00194 Roma
Tel.: 0039 063 6715220.
Fax: 0039-063-6715263
e-mail: is@roma.mfa.sk
web: www.sirome.mfa.sk


Súvisiace linky

Stránka zastupiteľského úradu SR - Nájdete tu kontaktné údaje,...