Benátky - Info/Letenka/Hotely

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut


Benátky (po taliansky: Venezia, po anglicky: Venice) sú severotalianskym mestom, vybudovaným na 118 plochých lagúnových ostrovoch tiahnucich sa pozdĺž Jadranského mora, ktoré navzájom oddeľujú úzke kanály, prepojené vyše 400 mostmi. Lagúna so slanou vodou sa rozprestiera pozdĺž pobrežia medzi ústím rieky Pád (juh) a riekou Piava (sever).

Talianska metropola je hlavným mestom regiónu Benátky (Veneto), ktorý má 271 663 obyvateľov (odhad z 1. januára 2004). V historickom centre žije okolo 62 000 rezidentov, približne 176 000 ľudí býva v Terraferma – rozšírená oblasť lagúny, a 31 000 obýva ďalšie ostrovy v lagúne.

V meste sa nachádzajú cenné architektonické a kultúrne pamiatky. Stredom Benátok vedie širší, palácmi lemovaný Veľký kanál, nad ktorým sa klenie most Rialto z konca 16. storočia. Kanál medzi Dóžovým palácom a štátnou väznicou pretína Most vzdychov.

Benátky založili v 5. storočí utečenci z pevniny; stali sa významným obchodným štátom, ktorý dosiahol vrchol prosperity začiatkom 15. storočia.

Benátska republika bola významnou morskou mocnosťou, radila sa medzi hlavné stanovišťa Križiakov pri ich výpravách ako i dôležitým centrom obchodu, najmä s korením a renesančným umením.

V r. 1966 postihli mesto katastrofálne záplavy. Benátky sa v minulosti prepadávali do mora, ale tento proces sa už podarilo technickými opatreniami spomaliť.

Severotalianska metropola je rodiskom významných maliarov – Belliniho, Giorgioneho, Tiziana a nesmrteľne ju zobrazil aj Canaletto. Lord Byron ju nazval „srdcovým mestom".

Tunajšie kostoly sú plné nádherných obrazov a fresiek. Gondoly sa od r. 1562 natierajú načierno. Vtedy bol totiž prijatý zákon proti ich nadmernému zdobeniu. Na Murane, ostrove v benátskej lagúne, sa už od 13. storočia vyrába sklo.

Pre automobily platí zákaz vstupu do Benátok, dopravu zabezpečuje flotila vodných taxíkov a vaporetti, ktoré sú obdobou verejných autobusových trajektov.

Benátčania obľubujú posedenie pri un ombra – pohári vína vo vínových baroch bacaro, rýchlo pripravenom pokrme cicchetti a pri chutných morských špecialitách.

Obyvateľstvo Benátok starne. Mladí ľudia sa kvôli vysokým cenám nevyhovujúceho bývania a pracovným možnostiam sťahujú do moderných miest. V historickom centre bývajú trvalo alebo v čase turistickej sezóny najmä miestni umelci a remeselníci.