Canberra - História

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut

Územie dnešnej Canberry bolo pred európskym osídlením sezónne obývané kmeňmi Ngunnawal a Walgalu. Kmeň Ngarigo žil južne od Canberry, Gundungurra smerom na sever, Yuin na pobreží a Wiradjuri smerom na západ.

21 000 p.n.l. – prvé dokázané osídlenie oblasti dnešného hlavného mesta Austrálie. Slovo Canberra pravdepodobne pochádza z jazyka ľudí Ngabri, ktorí patrili do skupiny kmeňa Ngunnawal, alebo zo slova Kambera, čo značí miesto stretnutí v jazyku Ngunnawal.

20. roky 19. stor. – Európania začali osídľovať oblasť Canberry prieskumnými expedíciami.

1820 – expedícia Charlesa Throsby.

1821 – expedícia Charlesa Throsby Smitha.

1823 – major John Ovens a kapitán Mark Currie podnikli tretí prieskum v Austrálii.

1824 – expedícia vedená botanikom Allanom Cunninghamom. Všetky štyri expedície boli zamerané na prieskum oblasti v okolí rieky Molonglo.

1824 – chovatelia dobytka založili prvú osadlosť.

1826 - John Joshua Moore formálne kúpil pôdu v oblasti osadlosti a pomenoval ju Canberry.

19. stor. - počet obyvateľov osadlosti pomaly stúpal. Medzi prvými osadníkmi bola rodina Campbellovcov, ktorá žila v osade Duntron (dnes súčasť ACT) a pomáhala ďalším osadníkom zo Škótska s obrábaním pôdy.

27. január 1830 - Helen Jane McPherson bola prvým európskym dieťaťom narodeným na území dnešného hlavného mesta.

1833 – v osade žilo približne 500 obyvateľov.

1845 - v súčasnej mestskej časti Reid sa postavil kostol St John the Baptist.

50. roky – nastal začiatok zlatej horúčky.

Koniec 19. stor. - zmena územia Canberry z vidieckej oblasti na hlavné mesto sa začala v období diskusií o federácii.

1860 – postavili sa tzv. Blundell''s Cottage, najstaršie obytné domy v meste.

1863 – otvoril sa prvý poštový úrad.

1862 – pri rieke Molonglo sa konala posledná aboriginská ceremónia Corroboree.

70. roky – aboriginská kultúra sa postupne vytrácala.

1. január 1901 – šesť britských kolónií sa spojilo do jednotného Austrálskeho zväzu.

1908 - Canberra bola vybratá ako miesto budúceho hlavného mesta na základe prieskumu, ktorý pre federálnu vládu vykonal Charles Scrivener.

1. január 1910 - vypísala sa súťaž na architektonický projekt mesta, ktorý vyhral návrh amerického architekta Waltera Burley Griffina.

1. január 1911 – uskutočnil sa výber teritória pre nové austrálske hlavné mesto – Australian Capital Territory (ACT), vtedy bol známy názov Federal Capital Territory.

1913 - Griffin bol vymenovaný za šéfa projektu a konštrukčných prác.

12. marec 1913 - Canberra dostala oficiálne (dnešné) meno počas ceremónie na miestach, kde dnes stojí federálny austrálsky parlament (dnes sa miesto nazýva Capitol Hill).

25. máj 1914 – medzi Queanbeyan u Canberrou sa otvorila železnica, ktorá slúžila pre nákladnú prepravu.

1918 – vo východnej časti mesta sa zriadil tábor pre nemeckých zajatcov.

Jún 1921 - júl 1922 – železničná trať viedla pozdĺž rieky Molonglo až k súčasnému mestskému centru.

1924 – zahájenie osobnej prepravy.

9. máj 1927 - pri príležitosti otvorenia dočasnej budovy parlamentu sa presťahovala Federálna vláda do Canberry.

30. roky 20. stor. - počas veľkej hospodárskej krízy sa plánovaná výstavba mesta výrazne spomalila.

1. apríl 1940 – medzi Canberrou a Queanbeyanom sa otvorila letecká základňa Royal Australian Air Force.

Rozvoj Canberry sa zrýchlil až po druhej svetovej vojne a odvtedy sa mesto rozrástlo viac ako bolo pôvodne zamýšľané v plánoch.

50. roky - severná a južná časť Canberry sa značne rozrástla, vznikli nové rezidenčné štvrte.

60. roky – vznikli štvrte Woden Valley a Belconnen.

1962 - Canberra International Airport bolo vybudované vedľa vojenskej leteckej základne.

1973 - v strede mesta bolo vystavané umelé jazero Lake Burley Griffin.

27. januára 1972 - pred budovou parlamentu (dnes „starého parlamentu“) sa usadilo aborigínske stanové veľvyslanectvo na pripútanie pozornosti k otázkam práv domorodých obyvateľov a ich nároku na pôdu.

1992 - stanová ambasáda je permanentne obývaná.

9. mája 1998 – otvorenie novej budovy parlamentu na kopci nad mestom (Capitol Hille).

december 1998 - federálnym parlamentom bola priznaná ACT samostatnosť.

1989 - po voľbách vznikol prvý 17-členný legislatívny zbor.

1993 – začala výstavba nového mestského obvodu Gungahlin.

január 2003 - časti Canberry boli zasiahnuté silnými lesnými požiarmi.