Vysoké Tatry (horstvo) - Úvod

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Vysoké Tatry ako mesto má iný charakter ako ostatné mestá Slovenska. Administratívne zastrešuje všetky tatranské sídla a osady vo Vysokých Tatrách. To znamená, že sa skladá z 15 osád, z ktorých najvýchodnejšiu – Tatranskú Kotlinu od najzápadnejšej – Podbanského vzdušnou čiarou delí od seba približne 32 km.

Podbanské (940 m n. m.) – Pôvodne banícka, neskôr pastierska osada, sa v druhej polovici 20. storočia začala rozvíjať ako centrum turizmu. Má výborné spojenie na ďiaľnicu, poskytuje štandardné možnosti ubytovania a stravovania.

Štrbské Pleso (1 350 m n. m.) – Najvyššie položená osada, pôvodne sústredená okolo druhého najväčšieho plesa (cca 19,76 ha) na slovenskej strane Vysokých Tatier. Od svojho vzniku je turistickým strediskom s vybavenosťou pre rekreačný a vrcholový šport. Roku 1896 vystavili unikátnu ozubnicovú železnicu Štrba – Štrbské Pleso, ktorá mala dĺžku 4,74 km a prevýšenie 421m. Ďalší veľký rozvojosady je spojený s Majstrovstvami sveta v roku 1970, kedy bola celá oblasť poznačená výstavbou športového areálu FIS v Mlynickej doline, veľkokapacitných hotelov a dopravného terminálu so záchytným parkoviskom.

Vyšné Hágy(1 100 m n. m.) – Vybudovaním donedávna najväčšieho ústavu pre liečenie respiračných chorôb v strednej Európe, sa turistický charakter osady zmenil na liečebný. Vybavenie liečebne umožnuje vykonávať aj náročné chirurgické zákroky a operácie a rovíjať vedeckú činnosť. Osada Vyšné Hágy je verejnosti známa nielen ako kúpele, ale aj ako dejisko medzinárodného volejbalového turnaj o Pohár SNP.

Nová Polianka (1 040 m n. m.) – Najmladšia tatranská osada, ktorá vznikla popri vojenskom liečebnom ústave roku 1956. V blízkosti osady sa nachádza lokalilta Danielov dom, jedno z centier ochrany prírody.

Tatranská Polianka (1 005 m n. m.) – Osada leží pod najvyšším štítom Vysokých Tatier – Gerlachovským (2 665 m). Má významnú funkciu pri liečení respiračných chorôb.

Tatranské Zruby (1 000 m n. m.) – Pôvodne vojenská základňa, dnes slúži na liečebné účely pre príslušníkov armády.

Nový Smokovec (995 m n. m.) – Prvá liečebná osada, ktorá slúžila pacientom aj v zimnom období. Je východiskovou osadou pre túry do dolín.

Starý Smokovec (990 m n. m.) – Je najstaršou tatranskou osadou ležiacou pod Slavkovským štítom. Niekdajší majiteľ pozemkov, bijacovský gróf Štefan Csáky, tu roku 1793 postavil poľovnícky domček. O štyri roky neskôr tu dal postaviť tri drevené ubytovne a kaplnku, ktoré mali slúžiť návštevníkom Tatier. O sprístupnenie Starého Smokovca širokej verejnosti sa pričinil Juraj Rainer, ktorý tu postavil nový hostince a ďalšie ubytovne v zruboch. V jednej z týchto stavieb zriadil vodoliečbu podľa systému V. Priessnitza, ktorá bola prvá svojho druhu v Uhorsku. Jedna z týchto budov stojí dodnes a nazýva sa vila Flóra. Dnes je Starý Smokovec administratívnym centrom Vysokých Tatier, sídlia tu úrady, Tatranská horská služba, hotely, obchodná sieť a všetky zariadenia pre návštevníkov. Je významným turistickým východiskovým miestom.

Horný Smokovec (955 m n. m.) – Osada je východiskom pre turistiku s radom penziónov a malých zotavovní.

Dolný Smokovec (890 m n. m.) – Najväčšie tatranské stredisko liečby respiračných chorôb, zamerané na liečbu detí.

Tatranská Lesná (915 m n. m.) – Osadu tvoria penzióny, z ktorých najväčší sa stal miestom medzinárodnej detskej rekreácie.

Tatranská Lomnica (850 m n. m.) – Najväčšia tatranská osada pod Lomnickým štítom na ktorý z nej vedie lanová dráha. Je turistickým centrom so všetkým vybavením a dobrým dopravným spojením. Slúži turistom pre letnú a najmä zimnú rekreáciu.

Tatranské Matliare (885 m n. m.) – Pôvodne pastierska osada, dnes osada sanatórií a rekreačných zariadení.

Kežmarské Žľaby (902 m n. m.) – Bývalá turistická základňa, neskôr využívaná ako ubytovňa lesných robotníkov, slúži dnes ako škola v prírode.

Tatranská Kotlina (760 m n. m.) – Vznikla rok po objavení Belianskej jaskyne (1881). Vybudovali tu štyri liečebné pavilóny, ktoré boli neskôr dobudované a rozšírené a slúžia dodnes na liečenie nešpecifických ochorení dýchacieho ústrojenstva. V jaskyni sa využíva aj speleoterapia.

V regióne sa oplatí vidieť

Na okolí doporučujeme navštíviť

Leží v Slovenskom raji v doline Hnilca. Je to najväčšia zaľadnená jaskyňa v SR a patrí medzi najkrajšie a na ľadovú výzdobu najbohatšie jaskyne na svete. Ľadové masy sa vytvárajú prirodzeným ochladzovaním jaskynných priestorov cez zimné obdobie. Presakujúca voda vytvára ľadové stalaktity, stalagmity, ľadopády a podlahový ľad, ktorý má hrúbku do 25 m. Jej prevádzkový okruh je 475 m dlhý .
Téma: Jaskyňa
Je spojená s jaskyňou Mieru, má niekoľko poschodí, z ktorých najnižšie je zaľadnené. Odporúča sa jej návšteva v máji – júni, kedy je ľadová výzdoba krajšia. Jaskyňa je veľmi stará. Prevádzkový okruh je 680 m dlhý.
Téma: Jaskyňa
Bohatá kvapľová výzdoba v niekoľkých poschodiach s výškovým rozdielom 112 m, pagodovité stalagmity, jazierka a nástenné vodopády. Prevádzkový okruh meria 1135 m.
Téma: Jaskyňa
Klimatické kúpele Štrbské Pleso pre svoj význam a úspechy v liečbe pacientov s nešpecifickými chronickými chorobami dýchacích ciest osobitné postavenia medzi slovenskými ako aj európskymi klimatickými liečebnými miestami. Sú to najvyššie položené klimatické kúpele na Slovensku.
Téma: Kúpele