• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Múzeum pri Správe Tatranského národného parku – Tatranská Lomnica

Múzeum pri Správe Tatranského národného parku (TANAP) nadväzuje na tradície siahajúce do r. 1883, keď Uhorský karpatský spolok založil Karpatské múzeum v Poprade. Zbierky tohto múzea (so sídlom vo Veľkej pri Poprade) prevzalo po 2. svetovej vojne Okresné múzeum v Poprade.

R. 1949 nadobudol platnosť Zákon o Tatranskom národnom parku. Jednou z úloh jeho správy bolo vytvoriť Výskumnú stanicu a Múzeum. Do r. 1959 Múzeum TANAP sídlilo v Podtatranskom múzeu v Poprade. Po jeho presťahovaní do Tatranskej Lomnice vznikla prvá expozícia v tzv. Sečéniovskom letohrádku. Nová expozícia bola už v novom objekte, jednej z prvých účelových muzeálnych novostavieb na Slovensku. Hlavná expozícia je inštalovaná v trojbokom ležatom hranole, rozdelenom interiérovými prvkami na štyri základné tematické časti.

Základom zbierkového fondu múzea bola prevzatá časť zbierok Podtatranského múzea v Poprade. Ich rozširovaním sa zaoberá Výskumná stanica Správy TANAP. Z oblasti botaniky obsahujú zbierky 15 000 predmetov, zo zoológie 1 900 predmetov, z histórie 6 800 predmetov, z kartografie 600 predmetov, z geológie 200 predmetov a z etnografie 1 700 predmetov. Súčasťou zbierok je aj 1 200 grafických materiálov.

Prírodovedná časť znázorňuje geologickú stavbu Západných, Vysokých a Belianskych Tatier. Exponáty živej a neživej prírody sú usporiadané podľa výskytu v rámci jednotlivých biotopov: podhorský, horský, kosodrevinový, hôľny a vrcholový. Prírodoochranárska časť predstavuje návštevníkovi históriu vývoja ochrany prírody vo Vysokých Tatrách, činnosť Horskej služby a súčasný vedecký výskum na území národného parku.

História prezentuje osídľovanie územia Tatier a vplyv ľudských aktivít na ich prírodné prostredie (pastieri, poľovníci, baníci, bylinkári, vedci, začiatky turistiky a horolezectvo). Etnografia pod názvom Od kolísky až po hrob zobrazuje hmotnú a duchovnú kultúru ľudu žijúceho v podtatranských a tatranských historických obciach.

Časť Expozície tatranskej prírody je koncipovaná ako botanická záhrada v teréne, vzdialená od múzea asi 10 min. chôdze. V Múzeu TANAP pôsobí informačné centrum vybavené audiovizuálnou technikou. Jeho činnosť je zameraná na ekologickú výchovu, informovanie o národnom parku, premietanie filmov a diafónov, usporadúvanie odborných seminárov a prednášok. Knižnica Múzea a Výskumnej stanice Správy TANAP je prístupná verejnosti. Eviduje asi 30 000 zväzkov. Vo fotoarchíve je asi 40 000 negatívov a diapozitívov. V múzeu si možno kúpiť Zborník prác o TANAP, regionálne monografie z územia a ekologicko-výchovný a propagačný materiál.

Otváracie hodiny:
pondelok - piatok 8.30 - 12.00 13.00 - 17.00
sobota - nedeľa 8.00 - 12.00

Adresa/Kontakt
Múzeum TANAPu
059 60 Tatranská Lomnica
tel. 052/446 7951 až 52 fax: 052/4467 958


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 31.07.2002