Poľsko - Politický systém

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut
Hlavou štátu je prezident vybavený rozsiahlymi právomocami volený obyvateľmi na obdobie piatich rokov.

Zákonodarným orgánom je podľa ústavy z roku 1989 dvojkomorové

Národné zhromaždenie volené na štyri roky. Dolná komora Sejm má 460 poslancov a horná komora Senát má 100 poslancov ( dvaja za každé vojvodcovstvo – Warszava a Katowice majú po troch zástupcoch ) s právom veta voči rozhodnutiam Sejmu.

Výkonnú moc má vláda na čele s ministerským predsedom.