Poľsko - Kultúra/Spoločnosť

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut
Spoločenské konvencie
Poliaci sú priateľský usilovný a pohostinný národ, ktorý je rečou a zvykmi Slovákom veľmi blízky.

Medzi mestským a vidieckym životom je značný kontrast, vidiečania sú veľmi pobožný, konzervatívny, vedúci tradičný spôsobo života. Rímskokatolícka cirkev hrá významnú úlohu v spoločenskom živote, kritika náboženstva alebo vtipy o náboženstve nie sú považované za dobrý humor medzi obyvateľmi.

Hudba a umenie sú tiež významnými aspektmi poľskej kultúry. Štandardnou formou pozdravu je potrasenie rukou.

Spoločenskú konvenciu odpozorujete pri návšteve súkromných domov, zvykom pri návšteve je priniesť kvety. Najvhodnejšie je slušné konzervatívne oblečenie, oblek by sa mal nosiť pri večierkoch a v luxusnejších reštauráciách. V niektorých verejných budovách je zakázané fajčenie.

Fotografovanie
Nie je povolené fotografovať vojenské zariadenia akými sú mosty, prístavy, letiská a pohraničie.

Sprepitné
V reštauráciách a kaviarňach sa zvyčajne dáva 10-15 percent. V samoobsluhách sa neočakáva. Sprepitné pre nosičov batožiny v hoteloch a na železničnej stanici je tiež zaužívané, výška závisí od diskrétnosti cestujúceho.