Poľsko - Geografia a Fakty

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut

Štátne zriadenie: republika


Administratívne usporiadanie: 16 vojvodstiev (województwo)


Rozloha: 312 683 km2


Počet obyvateľov: 38 500 696 (2008)


Hlavné mesto: Warszawa/Varšava (1 655 000 obyv.)


Iné významnejšie sídla: Lodź (852 000 obyv.), Krakov (748 000 obyv.), Wroclaw (642 000 obyv.)


Najvyšší bod: Rysy, 2499 m


Najvýznamnejšie rieky: Wisla, Odra, Bug, Warta


Úradný jazyk: poľština


Mena: zloty (1 złoty = 100 grošov)


Susedia: Slovensko, Litva, Rusko, Česko, Nemecko, Bielorusko, Ukrajina


Štátny sviatok: 3. máj ( Deň ústavy)


Rasové a národnostné zloženie: Poliaci (98 %), Nemci (0,5 %), Ukrajinci (0,5 %), iné (1 %)


Náboženstvo: rímsko-katolícke (89,9%), pravoslávne (1,2%), evanjelické (0,3%), iné (0,3%), ateisti (8,3%)


Časové pásmo: Slovensko 0 hod.


Medzinárodná poznávacia značka: PL


Internetová doména: .pl


Smerové telefónne číslo: +48


Elektrina: 220 V


Doklady a víza: cestovný pas alebo občiansky preukaz


Veľvyslanectvo: Veľvyslanectvo SR v Poľsku:
Embassy of the Slovak Republic, Litewska 6, 00 581 Warszawa.
Tel.: 0048 22 628 4051-4.
Fax: 0048 22 628 4055.
E-mail: slovakia@ambasada-slowacji.pl
Web: www.ambasada-slowacji.pdi.pl


Značnú časť rozlohy štátu, ktorý leží v severovýchodnej časti Strednej Európy zaberá nížina, ktorú vytváral pevninský ľadovec. Pozostatkami tohto zaľadnenia je Mazúrska jazerná pahorkatina a Pomoranská jazerná pahorkatina s nespočetným množstvom jazier a medzi nimi morénovými pahorkatinami. Povrch územia sa smerom na juh stupňovite dvíha, kým Poľské stredohorie dosahuje výšku nad 600 m, Sudety presahujú výšku 1000-1600 m, najvyššie štíty Karpát presahujú vo Vysokých Tatrách i 2000 m.


Poľsko má bohaté zdroje nerastných surovín (draselná soľ, síra, zinok, meď, čierne uhlie). Tepelné elektrárne vybudované na báze čierneho uhlia, zásobujú elektrickou energiou hutníctvo železa a naň napojené ťažké strojárenstvo a chemický priemysel (Horné Sliezsko). Výroba lodí v baltských prístavoch (Štetín, Gdaňsk a Gdyňa) v súčasnosti prežíva krízu. Veľké tradície má v Poľsku textilný priemysel. V hlavnom meste prevládajú odvetvia, náročné na množstvo pracovnej sily (výroba automobilov, jemná mechanika).


Poľnohospodárstvo je rozšírené na Poľskej nížine. Je na veľmi nízkej úrovni, prevažuje hlavne rastlinná výroba. Územia na severe majú chudobné pôdy (podzoly), oceanické podnebie, rozšírili sa tu pasienky, na ktorých pasú hovädzí dobytok. Medzi lúkami a pasienkami sa pestuje raž a zemiaky. Štát je odkázaný na dovoz potravín. Obľúbenými cieľmi cestovného ruchu sú starobylé mestá (napr. Krakov) a lyžiarske a turistické centrá vo Vysokých Tatrách.Súvisiace linky

CIA factbook - aktuálne a podrobné faktografické údaje o krajine ...