Gbely - Úvod

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Gbely ležia v severozápadnej časti Záhoria na styku Záhorskej nížiny s Myjavskou pahorkatinou.Sídliskové nálezy z 1. – 4. st. n.l. dokladajú osídlenie územia mesta ešte v predslovanskom období. Už v 7. – 8. st. a v dobe veľkomoravskej tu existovala slovanská osada. Prvá historická zmienka o Gbeloch pochádza z roku 1392, kedy patrila medzi významnejšie sídla na Záhorí, keďže už mala vlastnú faru. Gbely boli súčasťou holíčskeho panstva. Niektoré mestské výsady získali Gbely už v 16. – 17. st. Mali právo poriadať 4 výročné jarmoky, čo priaznivo ovplyvnilo rast miestnych remesiel. Koncom 19. st. sa obyvateľstvo Gbelov zaoberalo najmä poľnohospodárstvom a spracovaním poľnohospodárskych produktov. Prevažovalo pestovanie obilovín, zemiakov, cukrovej repy a konopí. Po vybudovaní železničnej trate Kúty – Veselí nad Moravou v r. 1892 nastalo lepšie spojenie Gbelov s okolitým svetom, čo bolo základnou podmienkou ich hospodárskeho rozvoja. V histórii Gbelov je nesmierne významným r. 1913, keď miestny obyvateľ, roľník Ján Medlen, náhodou objavil v Gbeloch ložisko zemného plynu a už od r.1914 sa v Gbeloch začalo s ťažbou ropy.

Gbely boli povýšené na mesto 1. 1. 1989.

V regióne sa oplatí vidieť

Na okolí doporučujeme navštíviť

Dominanta Trenčína i tejto časti Považia. Najväčší význam mal za Matúša Čáka (Trenčianskeho), ktorý vládol skoro celému Slovensku. V hrade sú expozície Trenčianskeho vlastivedného múzea.
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Trenčín
Pochádza z 13. storočí, vyhorel r. 1729, v súčasnosti sa v hradnom areáli robia konzervačné práce. Ruina, stojaca na hradnom brale v tzv. Beckovskej bráne na južnom okraji Trenčianskej kotliny, dokumentuje vyspelosť našej stredovekej architektúry a je dominantou tejto časti Považia.
Téma: Hrad/Zámok
Trenčianske Teplice patria medzi najstaršie a veľmi vyhľadávané kúpele Slovenska. Moderné metódy komplexnej balneoterapie na báze liečivých prameňov, mineralizovaného sírneho bahna a doplnkovej pohybovej liečby, fyzikálnej terapie, medikamentóznej liečby a dietetiky zaraďujú Trenčianske Teplice medzi významné centrá boja proti reumatickým chorobám.
Téma: Kúpele
Východiská: Trenčianske Teplice
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Bratislava Mesto
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Senica, Trnava