Nízke Beskydy (horstvo) - Úvod/Mapa

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Chránená krajinná oblasť tvorí severozápadnú prihraničnú časť z územia pôvodnej chránenej krajinnej oblasti, ktorá nebola začlenená do národného parku Poloniny.

Oblasť sa vyznačuje bohatými lesmi. Zachované prirodzené jedľové bučiny situované na flyšových svahoch Laboreckej vrchoviny.

Pôvodné lesné porasty sú zároveň vhodným prostredím pre chránené a ohrozené živočíchy.

V regióne sa oplatí vidieť

Na okolí doporučujeme navštíviť

Na severovýchodnom Slovensku, v najsevernejšej časti Šariša, na južnom úbočí predhoria Východných Beskýd ležia na konci krátkeho údolia v nadmorskej výške 325 m kúpele, ktorých sláva sa kedysi šírila v kruhoch niekdajšej uhorskej a poľskej šľachty. Poloha blízko historického stredovekého mesta Bardejov dala kúpeľom ich pomenovanie - Bardejovské Kúpele.
Téma: Kúpele
Východiská: Bardejov
Prírodný studený gejzír je svetovou raritou a národnou kultúrnou pamiatkou Slovenska.