Michalovce - Úvod

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Michalovce ležia v severnej časti Východoslovenskej nížiny na brehoch rieky Laborec. Mesto je hospodárskym a kultúrno-spoločenským centrom Zemplína. Vo veľkomoravskom období tu stála osada pri brode cez Laborec. Táto osada sa úspešne rozvíjala aj po začlenení územia do uhorského štátu. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1244, kde sa spomínajú pod názvom Myhal. Ako sídlo hradného panstva Sztárayovcov mu patrilo 20 obcí, od roku 1418 sa rozvíjalo ako zemepanské mestečko poľnohospodárskeho charakteru s málo rozvinutými remeslami. V roku 1449 získavajú Michalovce právo poriadať dva výročné trhy. Prekonali nápor husitov, ktorí mesto i hrad dobyli v roku 1453. Od 16. storočia bolo mesto pod vplyvom sedmohradských kniežat. Od 17. storočia sa tunajší remeselníci združujú do cechov. V roku 1828 tu pracovalo až 49 remeselníckych dielní. Agrárna funkcia zostala Michalovciam aj po postavení pivovaru, mlynu a tehelne. V roku 1867 získali Michalovce štatút veľkej obce. Určitý rozvoj sa zaznamenal po vytvorení železničného spojenia (r. 1871). Michalovce boli v rokoch 1919 – 1923 sídlom župy. Po skončení 2. svetovej vojny nastal všestranný rozvoj mesta. V meste vyrástli nové sídliská, vybudovali sa priemyselné závody a v rámci vodohospodárskych úprav Východoslovenskej nížiny aj Zemplínska šírava.V meste má silnú pozíciu elektrotechnický a potravinársky priemysel, zastúpené sú aj strojársky, stavebný, odevný a drevársky priemysel. V meste je viacero stredných škôl (Gymnázium Pavla Horova vzniklo už 12. 10. 1922) a sídli tu aj pobočka Ekonomickej univerzity v Bratislave a pobočka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave. V meste pôsobili tri významné osobnosti: významný maliar Jozef Teodor Mousson, básnik Pavol Horov a pedagóg, kňaz, humanista prof. ThDr. Štefan Hlaváč.

V regióne sa oplatí vidieť

Na okolí doporučujeme navštíviť

Leží v Slovenskom raji v doline Hnilca. Je to najväčšia zaľadnená jaskyňa v SR a patrí medzi najkrajšie a na ľadovú výzdobu najbohatšie jaskyne na svete. Ľadové masy sa vytvárajú prirodzeným ochladzovaním jaskynných priestorov cez zimné obdobie. Presakujúca voda vytvára ľadové stalaktity, stalagmity, ľadopády a podlahový ľad, ktorý má hrúbku do 25 m. Jej prevádzkový okruh je 475 m dlhý .
Téma: Jaskyňa
Nachádza sa v Slovenskom krase na juhozápadnom úpätí Silickej planiny, kam celý jaskynný systém prechádza a meria spolu 22 km, z čoho 5,1 km patrí Domici. Mohutná kvapľová výzdoba, charakteristické sú tzv. bubny, štíty a jazierka.
Téma: Jaskyňa
Nachádza sa na okraji Jasovskej planiny vo východnej časti Slovenského krasu. Vznikla eróziou Bodvy. Jaskyňa vyniká bohatstvom rozmanitých kvapľov, charakteristické sú vrkočovité stalaktity, palicovité stalagmity, mohutné nástenné vodopády a mohutné pagody rôzneho tvaru a sfarbenia. Prevádzkový okruh je dlhý 655 m.
Téma: Jaskyňa
Nachádza sa na západnom úpätí Silickej planiny v Slovenskom krase a je vývojove veľmi mladá. Preteká ňou Čierny potok, ktorý sa objavuje ako podzemný tok v neďalekej Silickej ľadnici. Výzdoba jaskyne je biela, žltá až hnedočierná, charakteristické sú biele brká, 2-3 mm hrubé, miestami 2,5 až 3 m dlhé. Prevádzkový okruh je 300 m dlhý.
Téma: Jaskyňa