Japonsko - Kultúra/Spoločnosť

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut

Spoločenské konvencie

Zvyky Japoncov sa značne odlišujú od spoločenskej konvencie západných krajín. Striktné pravidla spoločenského chovania odpozorujete u väčšiny Japoncov. Japonci sú si vedomí rozdielnosti spoločenských zvykov u návštevníkov zo západných krajín a preto neočakávajú od turistov, že sa budú správať podľa ich spoločenskej konvencie, očakávajú však formálne a zdvorilé chovanie. P

riame odmietnutie nepatrí do japonskej etikety. Neurčité ‘yes’ ešte neznamená skutočné ‘yes’. Návštevníci môžu spozorovať, že i u Japoncov môže dôjsť k nesprávnemu pochopeniu súhlasu, ak sa vysloví neutrálne. V krajine na rozdiel od západných krajín je neobvyklé, aby sa hostia zabávali hlučnejšie v domácnosti.

U japonských mužov nie je vo zvyku objímať svoje manželky. Uvedomujú si, že ich pohostinnosť sa odlišuje od štandardu západných krajín, napr. nezvyk zahraničných návštevníkov sedieť na podlahe.

Osoby sa pozdravia vzájomným uklonením, pri obchodných stretnutiach s partnermi zo západných krajín sa stáva zvykom potrasenie rukou.

Sufix "san" by sa mal používať pri oslovovaní všetkých mužov a žien, napr. Mr Yamada by mal byť oslovený ako Yamada-san. Pri vstupe do japonských príbytkov alebo reštaurácií je zvyk vyzuť si topánky. Dodržiavanie etikety stolovania je veľmi dôležité, i keď Japonci sú veľmi tolerantní k návštevníkom.

Návštevníkom doporučujeme oboznámiť sa so základnou etiketou stolovania a s používaním paličiek. Ak návštevník navštívi japonskú domácnosť, sluší sa priniesť malý darček.

Pri obchodných stretnutiach si partneri zvyčajne navzájom vymenia darčeky, ktoré môžu mať formu suvenírov v podobe pier s logom spoločnosti, kravát alebo drahých liehovín. Zákaz fajčenia je iba na vyznačených miestach.

Sprepitné

nikdy sa neočakáva, pretože k účtu sa priratúva 10-20 percentný príplatok v hoteloch, ryokan a reštauráciách. Ak si návštevníci želajú oceniť služby, ocenenie by sa malo poskytnúť vo forme malého peňažného darčeka v špeciálnej na tento účel tlačenej obálke, ktorú si môžete kúpiť .