Mongolsko - Info

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut


Mongolsko je vnútrozemský štát v strednej Ázii. Na severe hraničí krajina s Ruskom a na juhu s Čínskou ľudovou republikou. Určitá časť, známa ako vnútorné Mongolsko je dokonca stále uznávaná ako autonómna oblasť Číny. Mongolsko je jednou z najnehostinnejších krajín na svete. V zime tu teploty klesnú aj pod 20 stupňov, cez leto zase až na 40. Okrem klimatických podmienok tu sú aj veľmi zložité vegetačné podmienky. V Mongolsku je možné nájsť púšť, tajgu, savany, vysoké horstvá, bezodtokové náhorné plošiny,...

Mongolsko bolo známe už v minulosti. Po prvýkrát krajinu zjednotil Džingischán, jeho vnuk Kublajchán ríšu rozšíril do takých rozmerov, že sa rozprestierala od Maďarska až po Kóreu a dodnes je považovaná za najväčšiu ríšu v celých dejinách ľudstva. Neskôr sa krajina dostala pod vplyv Číny, v 20. stor. zase pod vplyv socialistického Ruska. Tento režim v krajine vládol až do konca 90. rokov. Základom hospodárstva je kočovné pastierstvo (kone, hovädzí dobytok, ovce, ťavy, jaky). Druhým dôležitým zdrojom príjmov krajiny je baníctvo (čierne uhlie, rudy medi a molybdénu).