Mongolsko - Kultúra/Spoločnosť

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut

Krajinu obývajú Mongolovia – Chalchovia (88%), v menšej miere Kazaši (6%), Durvúdi (3%) a iné národnosti. Ľudia tu doteraz žijú kočovným spôsobom života. Sú to nomádi, chovajú zvieratá a putujú za pastvinami. Majitelia zvierat bývajú v jurte – akýsi veľký prenosný stan, ktorý im nahrádza dom. Dobytok a kone tu majú veľkú hodnotu. Dokonca väčšiu než človek.

V Mongolsku dodnes panuje veľká negramotnosť. Ženy sú podriadené mužom a starajú sa iba o deti a domácnosť. Deti chodia do školy, z domova sú preč až 9 mesiacov a bývajú na internátoch. Muži majú medzi sebou tiež hierarchiu, väčšinou sa starajú o dobytok.

Hlavným náboženstvom v Mongolsku je buddhizmus. Ten však bol počas socializmu kruto potlačovaný a dodnes v celej krajine je možné vidieť veľa zničených buddhistických kláštorov.

Hlavným sviatkom v krajine je Naadam, ktorý sa oslavuje v dňoch 11. – 13. 7. Práve vtedy sa totiž konajú súťaže kočovníkov.