Holandsko - Info

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut


Nížinatá krajina v Západnej Európe. Väčšina jej územia je nižšia ako 100 m, formovaná kedysi činnosťou pevninského ľadovca a riek. Viac ako 1/4 územia leží pod úrovňou mora, chránená od morských vĺn jednak umelými hrádzami a tiež rozsiahlymi systémami pieskových dún, ktoré vznikli činnosťou vetra.

Zásoby zemného plynu patria medzi najväčšie na svete. Podmienili rozvoj chemického priemyslu a hlinikární. Inak je Holandsko chudobné na nerastné suroviny, priemysel spracováva zahraničné suroviny, preto veľké priemyselné centrá vyrástli pri rušných prístavoch (Rotterdam, Amsterdam). Významnými priemyselnými odvetviami sú stavba lodí, hutníctvo železa, farmaceutický priemysel, petrochemický priemysel, chemický a elektrotechnický priemysel. Rotterdam, ktorý leží v ústí Rýna, ktorý je najrušnejšou vodnou dopravnou cestou, nazývajú aj Bránou Európy. Na poldroch, ktoré sú vlastne vysušeným morom, prebieha intenzívna poľnohospodárska činnosť, resp. sa využívajú aj na stavbu letísk, športovísk i nových sídiel. Oceanické podnebie vytvára dobré podmienky na pestovanie krmovín a rozvoj pasienkov a tým na chov hospodárskych zvierat (hovädzí dobytok, ošípané, hydinu). Z kvalitného mlieka sa vyrábajú na export syry, maslo, mlieko v prášku, ale významným vývozným produktom je aj mäso a vajíčka. Osobitým odvetvím holandského poľnohospodárstva s dlhoročnými tradíciami je pestovanie zeleniny, okrasných a rezaných kvetín. V súčasnosti ich už pestujú zväčša v skleníkoch, vykurovaných zemným plynom. Na malých farmách s malou výmerou poľnohospodárskej pôdy dosahujú vysoké priemerné výnosy.