Belgicko - Info

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut


Značnú časť územia Belgicka zaberá Severofrancúzska nížina, ktorá bola dlho močaristá a zaplavovaná morom. Nízko položené územie sa od Severného mora v juhovýchodnom smere postupne dvíha do pohoria Ardeny. V severnej časti krajiny, na nížine, žijú Flámi a na juhu francúzsky hovoriaci Valóni. Pre túto oblasť je charakteristické hutníctvo a ťažký priemysel, ktorý sa tu vybudoval na ložiskách železnej rudy a čierneho uhlia v Ardenách. Keďže medzitým sa ložiská vyčerpali, tunajší priemysel je odkázaný na ich dovoz. Belgické hutníctvo prežíva v súčasnosti krízu, ale aj napriek tomu sa krajina vo výrobe surového železa a ocele na jedného obyvateľa stále nachádza na popredných miestach na svete. Významné je aj hutníctvo farebných kovov (Liége), výroba zbraní a strojov, priemysel stavebných hmôt a chemický priemysel budovaný na báze zemného plynu dovezeného z Holandska. Charakteristické pre belgické poľnohospodárstvo je lesné hospodárstvo, chov hovädzieho dobytka a oviec. Hlavnou poľnohospodárskou oblasťou štátu sú roviny na severe. Oceanické podnebie vytvára dobré podmienky na pestovanie rôznych krmovín, rozšírenie lúk a pasienkov, resp. chov hovädzieho dobytka na mlieko. Významnými plodinami sú ľan, cukrová repa, chmeľ a sladovnícky jačmeň. Spracovanie ľanu má dlhoročnú tradíciu, ktorá siaha až do stredoveku (bruselská čipka). Priemysel, spracujúci dovážané suroviny (hutníctvo farebných kovov, ropné rafinérie, elektronický priemysel) vyrástol najmä v prístavoch (Antverpy, Gent). Dvojjazyčné hlavné mesto, Brusel, je sídlom viacerých nadnárodných spoločností a inštitúcií (Európska únia, NATO).