Bukurešť - História

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut

Rumunsko malo svoje dejiny späté s Rímskou ríšou. Na začiatku nášho letopočtu sa na jeho území rozkladala rímska provincia Dacia.

1368 - prvý písomný doklad o meste pod názvom Castrum Dombovitza.

15. str. - od 2. polovice tohto storočia v ňom sídlili valašské kniežatá, už v tej dobe bolo významným hospodárskym strediskom.

1595 - mesto obsadili vojská Osmanskej ríše a vyplienili ho.

1659 - Bukurešť sa stala hlavným mestom rumunského regiónu Valašska (nachádzala sa južne od Karpát).

17. str. - nastala obnova a rozkvet mesta.

1821 - povstanie pod vedením Tudora Vladimirescu.

1848 - boj za zjednotenie rumunských kniežatstiev Moldau a Walachei.

1862 - Bukurešť sa stala hlavným mestom nezávislého Rumunska.

Zničenie mesta v II. svetovej vojne. Najskôr sa Rumunsko pridalo na stranu Nemecka, potom dňa 23. augusta 1944 na stranu spojencov.

Od 12. februára 1935 do 31. decembra 1944 žil v Bukurešti spisovateľ Mihail Sebastian. Napísal o nej knihu. Bola pod názvom ''Journal'' preložená do angličtiny a poskytovala informácie o Bukurešti na konci Druhej svetovej vojny.

1944 - v meste vypuklo protifašistické povstanie.

Po vojne prebiehal v metropole značný rozvoj, Bukurešť bola prestavovaná v socialistickom štýle - vznikol tzv. Biely dom - stavba dodnes pripomínajúca Ceauşescovu diktatúru.

1977 – Bukurešťou otriaslo zemetrasenie, pri ktorom zahynulo asi 1 700 obyvateľov.

80. roky: novým staviteľským projektom padla za obeť stará historická štvrť.

1989 – diktátor bol i so ženou popravený v čase nepokojov. Pád socialistického režimu.