Rumunsko - Geografia a Fakty

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut

Štátne zriadenie: republika


Administratívne usporiadanie: 41 žúp, 263 miest, 2.685 strediskových obcí, 13.285 obcí


Rozloha: 238 391 km2


Počet obyvateľov: 22 246 862 (2008)


Hlavné mesto: Bucureşti /Bukurešť (2 050 000 obyv.)


Iné významnejšie sídla: Konstanca (350 000 obyv.), Iasi (343 000 obyv.), Temešvár (334 000 obyv.)


Najvyšší bod: Moldoveanu, 2543 m


Najvýznamnejšie rieky: Dunaj, Mureš, Samoš, Temeš, Olt, Jiu, Seret, Prut


Úradný jazyk: rumunčina


Mena: rumunský lei (1 lei = 100 bani)


Susedia: Bulharsko, Srbsko, Maďarsko, Ukrajina, Moldavsko


Štátny sviatok: 1.december


Rasové a národnostné zloženie: Rumuni (75 %), Maďari (11 %), Cigáni (10 %), Nemci (0,5 %), iné (3,5 %)


Náboženstvo: pravoslávne (75 %), bez vierovyznania (7%), rímsko-katolícke (5 %), grécko-katolícke (5%), reformované (4 %), iné protestantské (1%), iné (3 %)


Časové pásmo: Slovensko +1 hod.


Medzinárodná poznávacia značka: RO


Internetová doména: .ro


Smerové telefónne číslo: +40


Elektrina: 220 V


Doklady a víza: cestovný pas alebo občiansky preukaz


Veľvyslanectvo:

Veľvyslanectvo SR v Rumunsku:

Ambasada Republicii Slovace
Otetari nr. 1-3, Sector 2, 70206 Bucuresti (Bukurešť), Romania (Rumunsko)
Tel.:+4021/3126822-23
E-mail: embassy@bukurest.mfa.sk


Rumunsko leží na rozhraní Strednej a Východnej Európy. Na jej území kraľujú rozsiahle hrebene a kotliny Východných a Južných Karpát. Vnútro karpatského oblúka zaberá Transylvánska kotlina. Smerom na západ Karpaty postupne prechádzajú do nížiny Banátu, ktorý je súčasťou Veľkej uhorskej nížiny. Na východe strieda Karpaty pahorkatina Multánska. Na juhu sa rozprestiera najväčšia - Rumunská nížina, ktorá prilieha k Dunaju. Medzi Dunajom a Čiernym morom sa rozkladá pahorkatina Dobrudža.


Krajina má bohaté zdroje nerastných surovín (kamenná a draselná soľ, železná ruda, mangán, bauxit, striebro, zlato). Najzákladnejšou základnou surovinou chemického priemyslu a zároveň energetiky je ropa a zemný plyn. Na báze domácich i dovezených železných rúd a čierneho uhlia pracuje hutníctvo železa. Strojárenstvo vyrába zariadenia pre chemický priemysel (rafinérie ropy), ale významná je aj výroba dopravných prostriedkov a poľnohospodárskych strojov. Obrovské lesy predznamenali vznik drevospracujúceho a papierenského priemyslu. Veľké zásoby trstiny v delte Dunaja sú základom pre výrobu celulózy. Priemysel je vďaka megalomanskej socialistickej industrializácii predimenzovaný, snaha o sebestačnosť vo všetkých smeroch sa prejavila ako brzda zahraničného obchodu.


Hlavnou riekou Rumunska je Dunaj, ktorý zohráva dôležitú úlohu v medzinárodnej vodnej doprave, i keď vojna v Juhoslávii a embargo spôsobilo ťažké straty a krízu vodnej dopravy. V kotlinách s kontinentálnym podnebím a na nížinách prevláda rastlinná výroba (kukurica, pšenica, cukrová repa, slnečnica a konope). Významnú úlohu však zohráva aj chov hospodárskych zvierat (hovädzí dobytok, ovce, hydina, kone, priadka morušová). Po rozbití socialistických veľkopodnikov, začínajú pracovať menšie rodinné farmy.Súvisiace linky

CIA factbook - aktuálne a podrobné faktografické údaje o krajine ...