Gruzínsko - Info

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut


Rozprestiera sa v južnom predpolí Kaukazu na brehu Čierneho mora. V Gruzínsku do ťažko priechodného, vlhšieho a na juh sa zvažujúceho Kaukazu sa vkliňujú vysokopoložené priesmyky. Najznámejším z nich je Krížový priesmyk, cez ktorý v nadmorskej výške 2382 m vedie stará gruzínska vojenská cesta. Najvyšším vrchom krajiny je Džangi-tau (5068 m n. m.). Zníženinu na západe vypĺňajú náplavy rieky Rioni (Kolchidská nížina). Suramský (Lišský) chrbát spája Kaukaz a Malý Kaukaz. Na juh od dolín riek Rioni a Kura sa dvíhajú strmé steny Malého Kaukazu tvorené kryštalickými horninami. Vrcholy sa dvíhajú do nadmorských výšok 2500–3000 m. Krajina získala nezávislosť roku 1991 vyčlenením zo Sovietskeho zväzu. Vnútorné etnické konflikty brzdia rozvoj hospodárstva. Na nerastné suroviny je krajina bohatá (mangán, uhlie, farebné kovy), ale značnú časť ropy musí dovážať. Ťažký priemysel, výroba strojov a potravín sú základom priemyselnej výroby. Pre poľnohospodárstvo je najvýznamnejšie pestovanie ovocia, viniča (koňak), čajovníka a tabaku. Značná časť ich produkcie ide na export. Dôležitý je chov ošípaných a hydiny. Pobrežie Čierneho mora je veľmi atraktívne pre cestovný ruch.