Šamorín - Úvod

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Šamorín leží v Podunajskej nížine na rozhraní mladého agradačného valu Dunaja a starého štvrtohorného jadra juhozápadnej časti Žitného ostrova. Prvé hodnoverné písomné údaje o Šamoríne pochádzajú z roku 1287, keď obec získal do svojho vlastníctva bratislavský hradný pán Karol. V roku 1318 darovala kráľovná Alžbeta obci osadu Barabás, neskôr aj príjmy z tunajšieho prievozu cez Dunaj. Šamorín bol v roku 1405 oslobodený od mýtnych poplatkov na území Uhorska, 1411 dostal jarmočné právo, 1415 výsady podľa mesta Bratislava a vyvíjal sa ako kráľovské mesto. Sľubný vývoj mesta zastavil v 2. polovici 16. storočia turecký vpád. Od 17. storočia sa stal strediskom jedného z dištriktov panstva Bratislava. V meste sídlil soľný úrad. Od 16. stor. sa v cechoch organizujú kožušníci a gombičkári, v 17. stororočí kováči, zámočníci a debnári, čižmári, mlynári, neskôr tesári, stolári a ďalší. V 18. storočí na okolí mesta pracovalo 13 lodných mlynov a pivovar.

V roku 1961 bola k Šamorínu pripojená obec Čilistov.

V regióne sa oplatí vidieť

Na okolí doporučujeme navštíviť

Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Nitra
Pochádza z 13. storočí, vyhorel r. 1729, v súčasnosti sa v hradnom areáli robia konzervačné práce. Ruina, stojaca na hradnom brale v tzv. Beckovskej bráne na južnom okraji Trenčianskej kotliny, dokumentuje vyspelosť našej stredovekej architektúry a je dominantou tejto časti Považia.
Téma: Hrad/Zámok
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Levice
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Bratislava Mesto