• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Prírodné zaujímavosti

Národné parky
BRIJUNI – skupina dvoch väčších a dvanástich menších ostrovčekov pri západnom pobreží Istrie, zachovaná stredozemná vegetácia, zoologická záhrada v prírode, antické kultúrne dedičstvo. Pre mimoriadnu nádheru ešte od začiatku storočia obľúbené letovisko svetových štátnikov. Informácie na č. tel. 052/525-888.

KORNATI – najčlenitejšia ostrovná skupina Stredozemia s približne 140 neobývanými ostrovmi, ostrovčekmi a skalnými útesmi, pravý labyrint mora a kameňa známy svojimi vysokými útesmi a neobyčajnými reliéfnymi formáciami, jeden z najobľúbenejších cieľov jachtárov – v NP je marína Piškera, a neďaleko je ešte osem marín. Informácie na č. tel. 022/434-622, 435-058.

KRKA – najkrajšia krasová rieka Chorvátska – NP pojíma tok od Knína po Skradin, hlboké kaňony vrezané do vápencovej náhornej roviny, jazerá, spomedzi množstva vodopádov vynikajú Skradinskí buk a Roški slap, medzi ktorými sa v jazernej časti rieky nachádza ostrovček Visovac s františkánskym kláštorom. Informácie na č. tel. 022/27-720.

MLJET – ostrov juhozápadne od Dubrovníka, NP zahŕňa západnú časť ostrova s dvomi hlbokými zálivmi, ktoré pre veľmi úzke spojenie s otvoreným morom nazývajú jazerami, bujná a rôznorodá stredozemná vegetácia, cenné antické pamätníky a benediktínsky kláštor z 12. storočia na ostrovčeku v strede jazera – zálivu. Informácie na č. tel. 020/744-058, 744-041.

PAKLENICA – NP zahŕňa časť južnej strany najväčšieho horského masívu Chorvátska Velebitu, od najvyšších vrchov až po bezprostredné pobrežie mora, dva impozantné priesmyky Veľkej a Malej Paklenice, množstvo neobyčajných krasových reliéfnych útvarov, viacero jaskýň, bohatá a rôznorodá flóra a fauna, monumentálna kolmá skala Aniča kuk je najpopulárnejším cvičiskom chorvátskych horolezcov. Informácie na č. tel. 023/369-155.

PLITVICKÉ JAZERÁ – Najkrajší a najznámejší chorvátsky národný park, súčasť svetového dedičstva UNESC-a, situovaný je bezprostredne popri hlavnom cestnom spojení Záhreba s Dalmáciou, hlavným fenoménom NP je 16 malých jazier vzájomne previazaných vodopádmi vzniklými činnosťou travertínu, zvláštneho druhu vápenca, husté bukové a jedľové lesy, sčasti vo forme pralesa, početné zachované druhy zvierat (hnedý medveď), pre návštevníkov je organizovaný prevoz zvláštnymi vyhliadkovými vozidlami a elektroloďami. Informácie na č. tel. 053/751-015.

RISNJAK – lesnatý horský masív severne od Rijeky, zahŕňa aj oblasť prameňa rieky Kupy, pre polohu na prechode Álp do Dinarídov sú na malom priestore sústredené mnohé rastlinné a živočíšne druhy – hnedý medveď, rys, kamzík, jeleň, orol hadiar, nádhera lesa, krasové fenomény a veľkolepé vyhliadky lákajú na Risnjak mnohých horolezcov. Informácie na č. tel. 051/836-133, 836-246.
Informácie ohľadne všetkých NP: Udruga nacionalnih parkova Hrvatske (Združenie národných parkov Chorvátska), tel. 01/432-152.

Zaujímavé chránené územia
BIOKOVO – impozantná krasová hora bezprostredne pri mori nad Makarskou riviérou, rozmanitá flóra a fauna, veľkolepé vyhliadky, vo faune zvlášť vynikajú kamzíky.

KOPACKI RIT – veľká prírodná močiarová oblasť na sútoku Drávy a Dunaja, mimoriadne bohatstvo rôznorodých rastlinných a živočíšnych druhov, zvlášť rýb a močiarnych vtákov, početné stáda jeleňov a diviakov.

LONJSKO POLJE – močiarová oblasť pri Sáve medzi Siskom a Novou Gradiškou, jeden z najväčších zachovaných močiarov v Európe, rozsiahle lesy duba letného, bohatá vtáčia fauna, zvláštnou atrakciou sú bociany, ktoré hniezdia na strechách autochtónnych drevených vidieckych domov.

MEDVEDNICA – horský masív v bezprostrednej blízkosti hlavného mesta Záhreba, napriek blízkosti veľkého mesta sú zachované rozsiahle bukové a jedľové lesy, viacero rozmanitých znamenitostí (jaskyne, vodopády, kaňony), hlavná rekreačná oblasť Záhreba.

TELEŠČICA – juhozápadná časť Dlhého ostrova (Dugi otok) v strednej Dalmácii s rozľahlým a hlbokým rovnomenným zálivom, v zálive sa nachádza viacero pekných ostrovčekov a v bezprostrednej blízkosti mora malé slané jazero, zo strany otvoreného mora sú najvyššie chorvátske klify vysoké do 180 metrov, populárny cieľ jachtárov.

VELEBIT – najrozsiahlejšia, najkrajšia, ako aj reliéfne a vegetačne najvýznamnejšie pohorie Chorvátska, pre mimoriadne bohatstvo rastlinného a živočíšneho sveta a mnohé endemické druhy bolo vyhlásené za svetovú rezerváciu biosféry, Park zaberá rozlohu až 2000 km2 a pojíma viacero iných chránených oblastí: NP Paklenica, strohá prírodná rezervácia Hajdučki a Rožanski kukovi (mimoriadne krasové útvary a Lukina jama, jedna z najhlbších na svete), Velebitská botanická záhrada, morský záliv Zavratnica, kaňon rieky Zrmanje a Cerovacké jaskyne, najkrajšie v Chorvátsku, náhorná časť pohoria bola navrhnutá za národný park.

Ostatné chránené územia
Dve prírodné rezervácie, Hajdučki i Rožanski kukovi na Velebite ako aj Biele a Samarské skaly

69 špeciálnych rezervácií (botanických, geomorfologických, hydrologických, ichtyologických, ornitologických, morských, zoologických, lesných), 23 lesoparkov, 28 významných malebných krajiniek, 72 prírodných pamätníkov (geologických, geomorfologických, hydrologických, paleontologických, zriedkavé exempláre stromov), ako aj 114 hortikultúrnych pamätníkov (arboréta, botanické záhrady, parky, jednotlivé stromy i skupiny stromov)

celková plocha všetkých chránených oblastí je 4.585 km2, čo predstavuje 8 percent rozlohy Chorvátska, chránených je aj 380 živočíšnych a 44 rastlinných druhov.
-
Ďalšie prírodné pozoruhodnosti
RIEKA DRAVA – je jednou zo zriedkavých veľkých riek Európy, ktorá si z väčšej časti zachovala svoj prírodný stav, navrhnutá ako Svetová rezervácia biosféry.

RIEKA DOBRA – pri Karlovci, známa svojou čistotou, bohatstvom rýb a atraktívnymi kaňonmi a perejami, na ktorých sa organizuje rafting a plavba na kajakoch a kanoe.

RIEKA MREŽNICA – pri Karlovci s radom vodopádov na travertínových bariérach, s atraktívnymi kaňonmi a obľúbenými kúpaliskami.

BIELE SAMARSKÉ SKALY – na pohorí Bjelolasiva v Gorskom kotari – množstvo bizarných krasových útvarov v divej a lesnatej malebnej krajine.

VRAŽJI PROLAZ (Čertov prechod) pri Skrade v Gorskom kotari – malebný úzky kaňon, ktorým prechádza do skál vytesaná hrôzostrašná cestička, pri vstupe do kaňonu atraktívny vodopád Zeleni vir.

LIMSKÝ ZÁLIV – malebný hlboký morský záliv na západnom pobreží Istrie, pre svoju úzkosť a strmé skaly sa podobá nórskym fjordom.

RIEKA GACKA – v Like pri Otočci s radom malebných prameňov a starých vodných mlynov, známa ako jedno z najvýznamnejších lovísk pstruhov v Európe.

ZLATNI RAT PRI BOLE NA BRAČI – je podľa mnohých najkrajšou plážou na Jadrane, výbežok z drobného štrku, ktorý sa posúva v súlade s vlnami, lemovaný borovicovým lesom.

MODRÉ A ČERVENÉ JAZERO – pri Imotskom v Dalmácii zagore – jedinečný krasový fenomén s dvomi mimoriadne hlbokými jamami v krase (Červené jazero až 500 metrov).

MODRÁ JASKYŇA – na ostrove Biševo na otvorenom mori neďaleko Visa, vyniká svojou mimoriadnou modrou farbou, podľa mnohých je krajšia než podobná, ale známejšia jaskyňa na Capri.

DELTA NERETVY – na juhu krajiny, jedinečná močaristá oblasť so špecifickou trstinovou vegetáciou, chýrna je sústreďovaním veľkého množstva rôznych druhov vtákov.Spracované podľa informácií Chorvátskej turistickej agentúry


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 22.04.2002