Chorvátsko - Kultúra/Spoločnosť

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut

Zvyklosti

Ako pozdrav sa pri stretnutí a rozlúčke podáva ruka.
Kvôli napätej situácii sa neodporúča, preberať politické témy.

Vo verejných dopravných prostriedkoch a verejných budovách je zakázané fajčiť.

Fotografovanie: Pri fotografovaní buďte opatrní, pretože nie je všade povolené.

Sprepitné: V hoteloch, reštauráciách a taxíkoch 10%.

Základné historické údaje

asi rok 400 pred Kristom – zakladanie gréckych kolónií na jadranských ostrovoch

asi rok 100 pred Kristom – Rimania ovládli východné pobrežie Jadranu

rok 305 – rímsky cisár Dioklecián začína žiť vo svojom paláci v dnešnom Splite

asi rok 600 – začína prisťahovávanie Chorvátov na pôdu dnešného Chorvátska

rok 852 – knieža Trpimír vydáva listinu, v ktorej sa prvýkrát spomína chorvátske meno v domácich úradných spisoch

rok 925 – spomína sa prvý chorvátsky kráľ Tomislav, ktorý zjednocuje panónske a dalmatínske Chorvátsko

rok 1102 – po smrti posledného domáceho kráľa Petra Svačica Chorvátsko vstupuje do personálnej únie s Uhorskom

rok 1242 – kráľ Belo IV. vydáva Zlatú bulu, ktorou Záhreb povýšil na slobodné kráľovské mesto

rok 1433 – začína zriadenie obrany proti nájazdom Turkov, ktorí časom obsadzujú väčšiu časť chorvátskych krajín

rok 1527 – rozhodnutím chorvátskeho snemu na chorvátsky trón prichádza dynastia Habsburgovcov

rok 1699 – Chorvátsko zväčša oslobodené spod tureckej nadvlády, kontinentálna časť Chorvátska zostala pod vládou Habsburgovcov, väčšia časť jadranského pobrežia a ostrovov pod Benátkami a úplne samostatnou bola jedine Dubrovnícka republika.

rok 1815 – po krátkodobej vláde Francúzov za Napoleona, ktorý zrušil Benátky a Dubrovnícku republiku, takmer celé dnešné Chorvátsko sa stáva súčasťou Habsburskej monarchie

rok 1847 – chorvátčina sa stáva úradným jazykom v Chorvátsku

rok 1848 – bán Josip Jelačic obránil Chorvátsko pred pokusmi maďarskej okupácie a zjednotil všetky chorvátske provincie

rok 1866 – biskup Josip Juraj Strossmayer zakladá Chorvátsku akadémiu vied a umenia, prvú na juhovýchode Európy

rok 1918 – po rozpade Rakúsko-uhorskej monarchie za I. svetovej vojny sa Chorvátsko stáva súčasťou Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov, neskôr vyhlásené za Juhosláviu

rok 1941 – Nemeckí a talianski okupátori obsadzujú vtedajšiu Juhosláviu. Začína organizovaný partizánsky odboj, ktorý vnútri Juhoslávie vedú chorvátski antifašisti pod vedením Josipa Broza Titu

rok 1945 – vyhlásená Federatívna Národná Republika Juhoslávia a v jej rámci dnešné Chorvátsko ako federálna republika

rok 1990 – organizované prvé pluralistické voľby v Chorvátsku po Druhej svetovej vojne, chorvátsky snem volí dr. Franja Tudmana za prvého prezidenta

rok 1991 – Chorvátsko vyhlasuje samostatnosť, po čom začína srbská vzbura, z Belehradu podporovaná Juhoslovanskou národnou armádou, ako aj okupácia tretiny chorvátskeho územia

rok 1992 – Chorvátska republika sa stáva členkou Spojených národov

rok 1998 – Posledná okupovaná časť Chorvátska na východe s Vukovarom bola mierovou cestou za pomoci SN integrovaná do systému krajiny