Záhreb - Info/Letenka/Hotely

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut


Záhreb je od roku 1991 hlavným mestom Chorvátska. Mesto leží na rieke Sáva, južne od pohoria Medvednica.


Prvé zmienky o osídlení oblasti súčasného Záhrebu pochádzajú z roku 1094. Avšak archeologické vykopávky potvrdzujú, že Záhreb slúžil aj rímskym legionárom. Dokazujú to nálezy rímskych mincí. V 11. storočí bolo v meste kráľom Ladislavom založené biskupstvo. Záhreb sa časom stal dôležitým sídlom a centrom celej oblasti. Svoju úlohu zohral predovšetkým po 1. sv. vojne. Konal sa tu snem juhoslovanských národov, na ktorom sa zástupcovia dohodli o vytvorení Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov. Tvár mesta pozmenilo iba silné zemetrasenie a socialistický režim.


Dnes má Záhreb rozlohu 641,29 km² a žije tu 800-tisíc obyvateľov (s aglomeráciou dokonca až 1,1 milióna).


Najstaršou časťou mesta je štvrť Gradec a Kaptol, ktoré tvoria tzv. Horné mesto. Práve tu sídli parlament, prezidentský palác, gotický kostol Sv. Marka. Dolné centrum Záhrebu je miestom plné obchodov a kultúrneho života. Nachádzajú sa tu široké bulvári, ktoré ústia do veľkých námestí. Obe časti spojuje lanovková dráha a stará Kamenná brána.