• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Kultúrnohistorické dedičstvo

Chorvátsko, vďaka búrlivým historickým udalostiam a prepletaniu vplyvov rôznych kultúr, oplýva množstvom kultúrnohistorických pamätníkov zo všetkých období.

Jej prímorskú časť charakterizuje vplyv stredozemnej kultúry, mnohé pamätníky z antického, rímskeho a obdobia raného stredoveku, románske sakrálne dedičstvo, ako aj celý rad zachovaných charakteristických stredozemných urbánnych celkov.

Kontinentálna časť Chorvátska je časťou stredoeurópskeho kultúrneho kruhu a vyniká mnohými predhistorickými nálezmi svetového významu, starými zrúcaninami hradov, pevnosťami a zámkami, kultúrnymi pamätníkmi z neskorého stredoveku a z novoveku a barokovou architektúrou.

BELEC – Kostol sv. Márie Snežnej zo 17. – 18. storočia s cenným barokovým zariadením.

DUBROVNÍK – jeden z najzachovalejších stredovekých opevnených hradov v Stredozemí, vybudovaný zväčša od 13. do 16. storočia, úplne zachované mestské hradby s baštami, Knežev (kniežací) dvor, katedrála, palác Sponza, františkánsky kláštor, pevnosť Lovrijenac. Staré mesto je súčasťou svetového dedičstva UNESCO-a.

DAKOVO – monumentálna katedrála biskupa J. J. Strossmayera z 19. storočia.

HLEBINE – dedina pri Koprivnici, kolíska chorvátskeho naivného umenia.

HVAR – zachovaný dejinný celok z 15. storočia, obohnaný hradbami, najstaršie mestské divadlo v Európe z roku 1612.

KNIN – stredoveká pevnosť nad mestom, okolie je jedným z najbohatších archeologických nálezísk raného stredoveku v Chorvátsku.

KRAPINA – paleontologická lokalita Hušnjakovo, jedno z najvýznamnejších nálezísk neandertálca vo svete.

LEPOGLAVA – komplex pavlínskeho kláštora s Kostolom sv. Márie, v ktorom bola založená prvá vyššia škola v Chorvátsku.

MARIJA BISTRICA – hlavné chorvátske pútnické stredisko s votívnym kostolom svätej Márie.

MOTOVUN – malebné stredoveké mestečko – múzeum na vrcholci kopca.

NIN – starochorvátske kostolíky sv. Kríža a sv. Mikuláša z 11. storočia.

OSIJEK – historické ubánne jadro Tvrdza (Tvrďa) s radom cenných budov z 18. a 19. storočia.

OSOR na Crese – historické mestečko s antickými a stredovekými budovami a zachovanými hradbami.

OTAVICE pri Drniši v Dalmatínskej zagore – mauzóleum rodiny Meštrovičovcov.

PAG – zachovaný urbánny celok plánovite vybudovaného mesta z 15. storočia.

POREČ – historický urbánny celok, Eufrasiova bazilika zo 6. storočia, jeden z najdôležitejších ranobyzantských pamätníkov v Stredozemí, súčasť Svetového dedičstva UNESCO-a.

PULA – rímsky amfiteáter z 1. storočia, čo do veľkosti tretí na svete a rímska Zlatá brána, navrhnuté na zaradenie do Listiny svetového dedičstva UNESCO-a.

RIJEKA – kaštieľ na Trsate a posvätné miesto sv. Márie Loretskej.

ROVINJ – historický urbánny celok s Kostolom sv. Eufémia z 18. storočia.

SOLIN – archeologická lokalita so zvyškami veľkého rímskeho mesta Salonae a viacero ranokresťanských pamätníkov.

SPLIT – historické jadro s antickým Diokleciánovým palácom je jedným z najdôležitejších zachovaných neskorých rímskych pamätníkov a súčasťou svetového dedičstva UNESCO-a, katedrála sv. Domnia (Dujma), starochorvátsky Kostol sv. Trojice atď.

ŠIBENIK – historický urbánny celok s významnou renesančnou katedrálou sv. Jakuba, ktorá je dielom Juraja Dalmatínca a Mikuláša z Florencie, a viacero palácov a kostolov.

TRAKOŠČAN – romantický zámok nad rovnomenným jazerom.

TROGIR – historické mesto na ostrovčeku s katedrálou z 13. storočia s chýrnym portálom majstra Radovana, súčasť svetového dedičstva UNESCO-a.

VARAŽDIN – dobre zachovaný barokový urbánny celok, viacero hodnotných palácov, kostolov a kláštorov, monumentálne Staré mesto a mestský cintorín z 19. storočia známy svojou jedinečnou hortikultúrou.

VELIKI TABOR – v Chorvátskom záhorí zo 16. storočia je najzachovalejšou renesančnou pevnosťou Chorvátska

VUKOVAR – predhistorické archeologické nálezisko Vučedol je jedným z najvýznamnejších neolitických nálezísk v Európe, zámok Eltz bol ťažko poškodený v srbskej agresii na Vukovar v roku 1991.

ZADAR – historický urbánny celok so zachovanými hradbami, viacero antických a raných stredovekých pamätníkov – rímske fórum a jedinečný predrománsky rotundový chrám sv. Donáta z 9. storočia.

ZÁHREB – historický urbánny celok stredovekého Horného mesta a Kaptola, plánovite vybudované Dolné mesto z druhej polovice19. storočia s radom parkov v tvare podkovy, záhrebská katedrála je najvýznamnejšou v krajine.

Najzaujímavejšie múzeá
DUBROVNÍK – Dubrovnícke domovské múzeum, Etnografické múzeum, Námorné múzeum, Klenotnica katedrály.

HLEBINJE – Galéria naivného umenia, Muzeálna zbierka Ivana Generaliča.

GOSPIČ – Domovské múzeum Liky, v neďalekom Smiljane biografická zbierka Nikolu Tesly v jeho rodnom dome.

KLANJEC – Galéria sochára Antuna Augustinčica.

KRAPINA – Múzeum evolúcie pri nálezisku pračloveka, rodný dom Ljudevita Gaja.

KUMROVEC – jedinečné Etnografické múzeum Staro selo (Stará dedina) s originálnymi dedinskými domami, zahrnujúc aj rodný dom Josipa Broza – Titu.

MAKARSKA – malakologické múzeum (zbierka mušieľ).

OSIJEK – Múzeum Slavónie.

PAZIN – Etnografické múzeum Istrie.

PULA – Archeologické múzeum Istrie.

SPLIT – Múzeum starochorvátskych archeologických pamätníkov, Galéria sochára Ivana Meštrovica.

TRAKOŠCAN – Múzeum v zámku s veľkou zbierkou starých zbraní.

VARAŽDIN – Mestské múzeum Varaždina v starom meste, Etnografické múzeum.

ZADAR – Archeologické múzeum, Národné múzeum, Stála výstava sakrálneho umenia.

ZÁHREB – Archeologické múzeum, Etnografické múzeum, Chorvátske múzeum naivného umenia, Moderná galéria, Múzeum mesta Záhreb, Múzeum Mimara s umeleckými predmetmi zo všetkých období, Múzeum umenia a remesla, Prírodovedecké múzeum, Strossmayerova galéria starých majstrov, Technické múzeum.Spracované podľa informácií Chorvátskej turistickej agentúry


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 22.04.2002