Maďarsko - Info

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut


Väčšinu územia krajiny pokrývajú nížiny s úrodnými pôdami (Veľká uhorská nížina, Malá uhorská nížina). V juhozápadno-severovýchodnom smere sa cez Maďarsko tiahnu pohoria, ktoré sú zníženými výbežkami Álp a Karpát.V predpolí pohorí a v juhozápadnej časti krajiny sa rozkladajú pahorkatiny.

Krajina je chudobná na nerastné a energetické suroviny (ropa, zemný plyn, bauxit a mangánové rudy). Vyťažené suroviny nepokrývajú ani domácu potrebu, preto je Maďarsko vo veľkej miere odkázané na dovoz. Významnými odvetviami priemyslu je strojárenstvo, chemický priemysel, ktorý je významným z hľadiska exportu, predimenzované a s hospodárskymi problémami sa potýkajúce hutníctvo (železo a hliník) a najmä ženskú pracovnú silu využívajúci textilný priemysel. Poľnohospodárstvo vďaka priaznivým klimatickým podmienkam a dobrým pôdam zohráva v hospodárstve štátu významnú úlohu. Rastlinná i živočíšna výroba (ošípané, hovädzí dobytok, kone, ovce, hydina) sa podielajú zhruba rovnakým dielom na poľnohospodárskej výrobe. Najdôležitejšími plodinami pestovanými na orných pôdach sú pšenica, kukurica, zemiaky, cukrová repa, slnečnica, sladovnícky jačmeň, tabak, konope a ľan. Významné je aj pestovanie zeleniny (cibuľa, paprika na korenie). Pestovanie ovocia pokrýva domáce potreby. Vinohradnícke tradície siahajú až do rímskych dôb, kvalitné vína sú dôležitým vývozným artiklom.