Maďarsko - Ubytovanie

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut

Hotely
Maďarské hotely sú hodnotené hviezdičkami.
5* a 4 * - luxus
2* a 1* - čisté a adekvátne svojmu hodnoteniu

Penzióny
Husto zastúpené po celej krajine. Zväčša sa jedná o izbu s kúpeľňou, ale bez raňajok. Počas letnej sezóny bývajú penziónzy v Maďarsku plne obsadené, a tak sa odporúča zarezervovať si takéto ubytovanie v predstihu.

Kemping
Kempovanie na verejných priestranstvách je v Maďarsku zakázané. Prívesy sú povolené všade tam, kde je kemp vybavený prívodom elektriny. Poplatok za ubytovanie sa spravidla nevzťahuje na deti pod 6 rokov, deti od 6 do 16 rokov sú ubytované za polovičnú cenu.

Hungarian Camping and Caravanning Club
Mária u., 34. II floor, 4apt, H-1085 Budapest, Hungary
Tel: (1) 267 5255/6.

Ubytovanie pre mladých

Hostely nájdete v Budapešti a iných väčších mestách.


Hotely

Kde
Príchod
Odchod