Maďarsko - Turistické info

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut
Liečivé kúpele a kúpeľné mestá
Maďarsko je mimoriadne bohaté na termálne vody: na 135 miestach po celej krajine vyviera na povrch zeme termálna voda s liečivými účinkami. Liečebných kúpeľov, ktoré poskytujú lekárske služby, má krajina 35. Okrem nich sú takmer v 30 lokalitách v prevádzke plavárne s liečivou vodou.

Národné parky
/np/: Aggtelekský np, Balatonský np, Bukový np, Dunaj-Drava np, Dunaj-Ipeľ np, Ferto-Hanságsky np, Hortobágysky np, Kinskunságsky np, Koros-Maros np

Sprístupnené jaskyne
Budapešť: Pálvolgyská jaskyňa, Szemlohegyská jaskyňa, Budínska hradná jaskyňa, Balatonfured: Lóczyho jaskyňa, Abaliget: Abaligetská jaskyňa, Aggtelek-Jósvafo: jaskynný systém Baradla /súčasť Svetového dedičstva/, Lilafured: jaskyňa Anna, Istvánova jaskyňa, Tapolca: jaskyňa Tavas

Podujatia, programy
Maďarský turizmus, a.s. vydáva každoročne pre potreby turistov v nemeckom/anglickom jazyku Kalendár podujatí, ktorý obsahuje najdôležitejšie kultúrne a športové programy, výstavy i jarmoky. O kalendár možno požiadať v kanceláriách TOURINFORM, hoteloch a cestovných kanceláriách.

Pravidelne vydávané zošity programov, ktoré obsahujú aktuálne podujatia
Programme in Hungary /v nemeckom-anglickom jazyku, mesačne/,
Budapest Panorama /v nemeckom-anglickom-talianskom-ruskom jazyku, mesačne/.
Budapest Sun, Budapest Week / v anglickom jazyku, týždenne/,
Pester Lloyd /v nemeckom jazyku, týždenne/

Turistické informácie
Kancelária služieb verejnosti TOURINFORM je informačnou službou a.s. Maďarský turizmus a Odboru pre turistiku Ministerstva hospodárstva. Poskytovanie turistických informácií o Maďarsku: v anglickom, nemeckom, francúzskom, talianskom, ruskom a maďarskom jazyku od pondelka do piatku 9-19h, v sobotu, nedeľu a dni pracovného voľna 9-16 h. Predaj: prehliadky mesta, programy cestovného ruchu, cestopisy, CD, videokazety a mapy.
Informačné kancelárie Budapeštianskeho turistického úradu a kancelárie celoštátnej siete TOURINFORM.

Karta maďarský turizmus
Táto karta, vydaná s.r.o. Hotelinfo, má platnosť 13 mesiacov a poskytuje možnosť využiť zľavy takmer 1000 domácich miest služieb (ubytovanie a pohostinské jednotky, dopravné podniky, kultúrne inštitúcie atď.). Oprávnenie možno preniesť i na inú osobu. (Zoznam jednotiek, ktoré karty prijímajú, je uvedený v informačnom zošite, prikladanom ku karte.) Cena karty: 3.920 Ft. Predaj kariet: v kanceláriách TOURINFORM, na čerpacích staniciach, vybavených predajňou, na väčších železničných staniciach a taktiež v cestovných kanceláriách Hotelinfo (1056 Bp., Váci u. 78-80, tel.: 267-0896). Ďalšie informácie prostredníctvom: internetu

Súvisiace linky

Official Tourist Site - vhodné štartovacie miesto na získanie turi...

Yahoo + Lonely Planet - štandarizované údaje o krajine a tematizov...

Budapešť a okolie - Keď poviem, že cestovný ruch je dôležitou ...

Aggtelecký kras - Z autobusovej zastávky Domica je to k hraničném...