Maďarsko - Geografia a Fakty

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut

Štátne zriadenie: republika


Administratívne usporiadanie: 19 žúp, 22 miest s právom župy a Budapešť


Rozloha: 93 033 km²


Počet obyvateľov: 9 930 915 (2008)


Hlavné mesto: Budapešť (1 851 000 obyvateľov)


Iné významnejšie sídla: Debrecín (207 000 obyv.), Miškovec (176 000 obyv.), Segedín (160 000 obyv.), Pécs (Pätikostolie) (160 000 obyv.)


Najvyšší bod: Kékes, 1014 m


Najvýznamnejšie rieky: Dunaj, Tisa, Rába, Maroš, Samoš


Úradný jazyk: maďarčina


Mena: forint (1 forint = 100 fillérov)


Susedia: Slovensko, Ukrajina, Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko, Slovinsko, Rakúsko


Štátny sviatok: 15. marec (pamätný deň revolúcie z roku 1848), 20. august (Deň Svätého Štefana), 23.október ( Deň vyhlásenia republiky)


Rasové a národnostné zloženie: Maďari (90 %), Rómovia (5%), Nemci (2%), Slováci (1%), Chorváti (1%) iné (1 %)


Náboženstvo: rímsko-katolícke (64 %), reformované (21 %), bez vierovyznania (5%), evanjelické (4%), grécko-katolícke (3%), židovské (1 %), iné (2 %)


Časové pásmo: Slovensko 0hod.


Medzinárodná poznávacia značka: H


Internetová doména: .hu


Smerové telefónne číslo: +36


Elektrina: 220 V


Doklady a víza: cestovný pas alebo občiansky preukaz


Veľvyslanectvo: Veľvyslanectvo SR v Maďarsku: Embassy of the Slovak Republic,
Stefánia út. 22-24, H-1143 Budapest XIV (Budapešť)
Tel.: 0036-1 / 460 9010 (9011)
Fax: 0036-1 / 460 9020
E-mail: emb@budapest.mfa.sk


Väčšinu územia krajiny pokrývajú nížiny s úrodnými pôdami (Veľká uhorská nížina, Malá uhorská nížina). V juhozápadno-severovýchodnom smere sa cez Maďarsko tiahnu pohoria, ktoré sú zníženými výbežkami Álp a Karpát. V predpolí pohorí a v juhozápadnej časti krajiny sa rozkladajú pahorkatiny.


Krajina je chudobná na nerastné a energetické suroviny (ropa, zemný plyn, bauxit a mangánové rudy). Vyťažené suroviny nepokrývajú ani domácu potrebu, preto je Maďarsko vo veľkej miere odkázané na dovoz. Významnými odvetviami priemyslu je strojárenstvo, chemický priemysel, ktorý je významným z hľadiska exportu, predimenzované a s hospodárskymi problémami zápasí aj hutníctvo (železo a hliník) a najmä ženskú pracovnú silu využívajúci textilný priemysel.


Poľnohospodárstvo vďaka priaznivým klimatickým podmienkam a dobrým pôdam zohráva v hospodárstve štátu významnú úlohu. Rastlinná i živočíšna výroba (ošípané, hovädzí dobytok, kone, ovce, hydina) sa podieľajú zhruba rovnakým dielom na poľnohospodárskej výrobe. Najdôležitejšími plodinami pestovanými na orných pôdach sú pšenica, kukurica, zemiaky, cukrová repa, slnečnica, sladovnícky jačmeň, tabak, konope a ľan. Významné je aj pestovanie zeleniny (cibuľa, paprika na korenie). Pestovanie ovocia pokrýva domáce potreby. Vinohradnícke tradície siahajú až do rímskych dôb, kvalitné vína sú dôležitým vývozným artiklom.Súvisiace linky

CIA factbook - aktuálne a podrobné faktografické údaje o krajine ...