Maďarsko - Zdravie

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut
K príchodu do krajiny nie je potrebné ochranné očkovanie. V lekárňach možno dostať lieky aj na recepty, vystavené v zahraničí. Bez receptu je predaj liekov obmedzený iba na ich určitý okruh. Podmienky zdravotníckeho poistenia, uzavretého v zahraničí, obsahujú aj zdravotnícku starostlivosť v Maďarsku – avšak iba spôsob finančného vyrovnania. O druhoch úverových kariet, ktoré možno použiť na tento cieľ, rozhodne zdravotnícka inštitúcia, ktorá pacienta ošetrí.

Cudzí štátni príslušníci majú právo na bezplatné poskytnutie prvej pomoci a záchrannej služby, avšak výlučne v prípade, ak je bez okamžitej lekárskej pomoci ohrozený život chorého, resp. môže dôjsť k trvalému poškodeniu jeho zdravia alebo ak je potrebný okamžitý lekársky zásah vzhľadom na príznaky / strata vedomia, krvácanie atď./ v dôsledku nehody alebo z iných dôvodov.

Záchranná služba, ohlásenie nehody po celej krajine te.:104

V každom inom prípade treba za lekárske ošetrenie platiť v súlade s tarifami danej zdravotníckej inštitúcie.

Vírus HIV nakazil v uplynulom desaťročí desiatky miliónov ľudí v rôznych krajinách sveta a žiaľ, počet postihnutých neustále vzrastá. Maďarsko patrí medzi krajiny s miernym výskytom nákazy. Odborníci odhadujú počet osôb, nakazených týmto vírusom na 3.000-4.000, z čoho skutočne postihnutých omamných prostriedkov – ohrozuje tento „pozitívny“ stav.

V Maďarsku sa užívanie narkotík v kruhu mládeže „stalo módou“ iba v posledných rokoch, avšak počet závislých osôb už odhadujú na 5-10 tisíc. Nákaza vírusom HIV sa šíri v prvom rade prostredníctvom príležitostného sexuálneho styku, ktorému sa treba podľa možnosti vyhýbať, resp. chrániť sa pred nákazou. V Maďarsku sú lekárske zákroky, používanie krvi a výrobkov z krvi vzhľadom na viacnásobnú a prísnu kontrolu úplne bezpečné.

Prvá pomoc, informácie
Záchranná služba: 104
Polícia: 107
Požiarna služba: 105
Informácie: o vnútroštátnych telefónnych číslach 198, o telefónnych číslach v zahraničí 199

Súvisiace linky

Medicus - zdravotné riziká, prevencia, povinné a odporúčané oč...

Medicus - zdravotné riziká, prevencia, povinné a odporúčané oč...